Emlak vergisi ne zaman ödenmeye başlar?


Emlak vergisi ne zaman ödenmeye başlar?

1319 sayılı Kanun gereğince ev işyeri, arsa ve arazi gibi taşınmaz mallar için emlak vergisi ödenmesi zorunlu oluyor.Peki emlak vergisi ne zaman ödenmeye başlar?Emlak vergisi ne zaman ödenmeye başlar?

Emlak vergisi Türkiye sınırları içerisinde yer alan dükkan, mesken,arsa ve araziler  için ödeniyor. Vergiyi, bina veya arazinin maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa bina veya arazide malik gibi tasarruf edenler ödemekle yükümlü oluyor.


Bir bina veya arazide paylı mülkiyet halinde malik olanlar hisseleri oranında mükellef oluyor; Elbirliği mülkiyette ise malikler vergiden müteselsilen sorumlu tutuluyor.


Vergi iki eşit taksit şeklinde ödenebiliyor. İlk taksit ödemeleri Mart, Nisan ve Mayıs aylarında ödeniyor. İkinci taksit ödemeleri ise Kasım ayı içerisinde yapılıyor.Emlak vergisi için 1. taksit ödemeleri 1 Haziran tarihinde son buluyor.Emlak vergisi ödemeleri için son 5 gün bulunuyor.


Emlak vergisi ödemeler taşınmazın bağlı olduğu belediyeye yapılıyor.Taşınmaz mal şehir dışında ise ödemeler PTT ile de yapılabiliyor.Belediyelerin e-belediye sistemini kullanıyor olması durumunda vergi online olarak internetten de yatırılabiliyor.Peki emlak vergisi ne zaman ödenmeye başlar?


1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda söz konusu esaslar şu şekilde sıralanıyor:


Bina vergisi mükellefiyeti;

a) 33 üncü maddenin (1) ilâ (7) numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin vuku bulduğu, aynı maddenin (8) numaralı fıkrasında yazılı halde ise bu duruma bağlı olarak takdir işleminin yapıldığı tarihi,


b) Dört yılda bir yapılan takdir işlemlerinde takdir işleminin yapıldığı tarihi,


c) Muafiyetin sukut ettiği tarihi,


Takip eden bütçe yılından itibaren başlar.

İnternetten emlak vergisi borcu nasıl öğrenilir?

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.comEmlak vergisi ne zaman ödenmeye başlar , Emlak vergisi ne zaman ödenmeye başlanır , Emlak vergisi mükellefiyeti ne zaman başlar , Bina vergisi mükellefiyetinin başlaması , Bina vergisi ne zaman başlar , emlak vergisi ne zaman başlar ,