03 / 03 / 2024

Emlak vergisi muafiyeti olanlar!

Emlak vergisi muafiyeti olanlar!

Taşınmaz mallar için ödenmesi gereken emlak vergisinde tek mesken sahipleri için muafiyet uygulaması da bulunuyor. Peki emlak vergisi muafiyeti olanlar kimlerdir? diyorsanız işte yanıtı...


Emlak vergisi muafiyeti olanlar!

Emlak vergisi ödemeleri; taşınmazların bağlı olduğu belediyede tahsil ediliyor. vergi, yılda iki eşit taksit halinde ödeniyor. Yılın ilk taksitleri Mart, Nisan ve Mayıs aylarında ödenirken; ikinci taksit ödemeleri ise Kasım ayı içinde yapılıyor. Buna göre 2016 yılına ait emlak vergisi ödemeleri devam ediyor.


Emlak vergisinde tek mesken sahipleri için sıfır oranlı emlak vergisi uygulaması da bulunuyor. Gerekli şartları yerine getiren mesken sahipleri emlak vergisinden muaf oluyor. Peki emlak vergisi muafiyeti olanlar kimlerdir? diyorsanız işte yanıtı...


Emlak vergisinden muafiyetinden yararlanan kişiler şu şekilde sıralanıyor;


Hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, özürlülerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m²’yi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergilerini ödemekten muaf olması gerekiyor.


Muafiyet koşullarını taşıyan kimselerin, bağlı oldukları belediyeye giderek dilekçe vermeleri gerekiyor.Muaf olduğundan habersiz bir şekilde ödenen vergilerin iadesi de mümkün olabiliyor Maliye Bakanlığı'nın 11 Nisan 2011 tarih 006.01-2580 sayılı özelgesi gereğince, vergi borcu ödenmişse muafiyetten faydalanabilen kişilerin vergileri iade edilebiliyor.

Emlak vergisi muafiyet formu 2016!

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com