18 / 07 / 2024

Emlak vergisi iade dilekçesi örneği 2018!

 Emlak vergisi iade dilekçesi örneği 2018!

Fazladan ödenen emlak vergisi iadeleri için bir dilekçe ile belediyeye müracaat ediliyor. Belediyenin bu iadeyi yapmaması halinde emlak vergisi iadesi için dava açılabiliyor. İşte emlak vergisi iade dilekçesi örneği 2018...


 

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu gereğince emlak vergisi, Türkiye sınırları içerisinde yer alan tüm taşınmaz mallar için ödenmesi gereken vergi olarak biliniyor.  Vergi için ödenecek bedel her taşınmazın türüne göre belirlenen farklı oranlarda hesaplanıyor. 


Vergide mesken sahipleri için muafiyet uygulaması da bulunuyor. Geliri olmayan ve 200 metrekareden küçük eve sahip olan kimseler emlak vergisi ödemesinden muaf oluyor. . Ancak muafiyet için belediyeye müracaat edilmesi gerekiyor. Aksi halde vergi sorumluluğu da otomatik olarak devam ediyor.


Kimi zaman muafiyetten habersiz bir şekilde vergi ödemesi yapılabiliyor. Kimi zaman da mükelleflerden fazla emlak vergisi tahsil edilebiliyor.


Buna göre fazladan ödenen emlak vergisi iadeleri için bir dilekçe ile belediyeye müracaat ediliyor. Belediyenin bu iadeyi yapmaması halinde emlak vergisi iadesi için dava açılabiliyor.


Emlak vergisi iade dilekçesi 2018 örneği Tarih : ..../.../....


.........................BELEDİYE BAŞKANLIĞINA


Emlak Vergisi Kanununun 8. maddesi uyarınca aşağıda vasıfları açıklanan meskenime indirimli vergi nispeti uygulanmasını ve geriye dönül iadesini talep ediyorum.- Hiçbir gelirim bulunmamaktadır.


-Türkiye sınırları içinde hisseli veya tam mülkiyet kapsamında brüt yüzölçümü 200 m2’yi geçmeyen tek meskenim dışında başka meskenim bulunmamaktadır.


- Bu meskenimi muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla değil, daimi olarak kullanmaktayım.Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu kabul eder, gereğini arz ederim.


ADRES:                                                                                


MÜKELLEF                                


Adı  ve Soyadı


(İmza)


GAYRİMENKULÜN:


Bina Vergisi Sicil No:...............................


Belediyenin Adı   :........................


Mahallesi     :.......................


Cadde ve Sokağı     :.................


No:     :.............


Pafta No:                                          


Ada No:                                      


Parsel No:


...................                                     


...................                                


........................
EKLER


1) Vergi mükellefiyetinin bulunmadığına dair belge.


2) T.C. Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinden alınan ve aktif sigortalı olmadığını gösterir belge.Özge ÖZDEMİR ÇOLAK/Konuttimes.com