30 / 05 / 2024

Emlak vergisi beyannamesinde son gün yaklaşıyor!

 Emlak vergisi beyannamesinde son gün yaklaşıyor!

2018'de gayrimenkul alanların emlak vergisi beyannamesinde son 2 hafta kaldı. Henüz beyanname vermemiş olan kimselerin bu süre içerisinde beyanını vermeleri şart...


1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu gereğince, Türkiye sınırları içerisinde yer alan tüm gayrimenkuller için emlak vergisi ödenmesi gerekiyor. Emlak vergisi borcunu gayrimenkul sahipleri ödüyor.


Gayrimenkulün yeni satın alınması halinde ise emlak vergisi sorumluluğu bir sonraki sene başlıyor. Buna göre bu sene içerisinde gayrimenkul satın alan kimselerin emlak vergisi sorumluluğu 2019 yılında başlıyor. Ancak sene sonuna kadar emlak vergisi beyannamesinin verilmesi gerekiyor. 


Buna göre 2018'de gayrimenkul alanların emlak vergisi beyannamesinde son 2 hafta kaldı. Henüz beyanname vermemiş olan kimselerin bu süre içerisinde beyanını vermeleri gerekiyor.  


Emlak vergisi beyannamesi verilmezse ne olur?


Bildirimin süresinde verilmemesi halinde, kanunen vergi idarece tarh ediliyor. İdarece tarhiyatta her yıla ilişkin vergi değeri, 29 uncu madde hükmü dikkate alınarak hesaplanıyor.

 

Emlak vergisi beyannamesi örneği 


.................  BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

.................  İL-İLÇE-BELDE

Emlak Vergisi Sicil No: ................. 

Vergi Kimlik Numarası: .................

MÜKELLEFİN

Soyadı

Adı (Kurum İse Unvanı)

Baba Adı

Doğum Yeri/Tarihi

Nüfusa K. Olduğu Yer

Uyruğu

Cilt No

Aile Sıra No

Sıra No

İKAMET ADRESİ

Mahalle/Semt

Cadde/Sokak

Kapı No

Dire No

İl - İlçe

İŞYERİ ADRESİ

Mahalle/Semt

Cadde/Sokak

Kapı No

İl-İlçe

TelefonTABLO II-BİNA BİLDİRİMİ

BİNAYA  AİT BİLGİLER

1. Belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde ise Belediyenin adı 

2. Bulunduğu köy veya mahallenin adı

3. Cadde veya sokağı (değer bakımından farklı bölgede ise farklı bölgenin adı)

4. Kapı ve Daire No

5. Tapuda kayıtlı olduğu;

Pafta No          :

Ada/Parsel No:

Cilt/Sahife No  :

6. Binanın arsasının alanı (m2)

7. Binaya ait arsa payının oranı ve metrekaresi

8. İNŞAATIN TÜRÜ (Çelik-Betonarme Karkas, Yığma-Yarı Yığma, Ahşap, Taşduvarlı-Çamurlu, G.kondu, Basit)

9. İnşaatın sınıfı (lüks,birinci, ikinci, üçüncü, basit)

10. Kullanış şekli (Mesken, İşyeri,Depo, Fabrika, Hastane, Okul vs.)

11. İnşaatın bitim tarihi

12. İktisap tarihi

13. Kısıtlılık hali varsa başlangıç tarihi 

14. Varsa muafiyetin başlangıç yılı ve uygulama süresi

15. Bina hisseli ise hisse nispeti

16. Binanın dıştan dışa yüzölçümü (m2) (Hisseli ise hisseye isabet eden yüzölçümü)

17. Kaloriferli olup olmadığı

18. Asansörlü olup olmadığıTarih ve  İmza

...../..../20..