29 / 05 / 2024

Emlak vergisi beyannamesinde son 7 gün!

 Emlak vergisi beyannamesinde son 7 gün!

Bu yıl gayrimenkul satın alan kimselerin vermekle yükümlü olduğu emlak vergisi beyannamesi için süre doluyor. Emlak vergisi beyannamesinde son 7 gün kaldı..


Bu yıl gayrimenkul satın alan kimselerin vermekle yükümlü olduğu emlak vergisi beyannamesi için süre doluyor. Emlak vergisi beyannamesinde son 7 gün kaldı. Beyannamenin bu süre içinde ödenmesi gerekiyor.


Bildirimin süresinde verilmemesi halinde, kanunen vergi idarece tarh ediliyor. İdarece tarhiyatta her yıla ilişkin vergi değeri, 29 uncu madde hükmü dikkate alınarak hesaplanıyor.


Vergi Kasım'da ödendi


Emlak vergisinde ilk taksitler Mart, Nisan ve Mayıs aylarında ödendi. İkinci taksit ödemeleri ise Kasım ayında sonlandı. 


Emlak vergisi ödeme tarihi 2019


Emlak vergisi, 1 Mart-31 Mayıs 2019 ve 1-30 Kasım 2019 tarihlerinde ödeniyor. Emlak vergisi ödemeleri online bir şekilde yine e-belediye sistemi üzerinden yapılabileceği gibi, belediyeye giderek emlak hizmetleri / tahsilat vezneleri bölümünden de yapılabiliyor. Vergisi ödenecek taşınmazın bir başka yerde olması halinde ise yine ödemeler tüm belediyelerden yapılabileceği gibi PTT aracılığı ile de yapılabiliyor.


Emlak vergisi beyannamesi örneği 


.................  BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

.................  İL-İLÇE-BELDE

Emlak Vergisi Sicil No: ................. 

Vergi Kimlik Numarası: .................

MÜKELLEFİN

Soyadı

Adı (Kurum İse Unvanı)

Baba Adı

Doğum Yeri/Tarihi

Nüfusa K. Olduğu Yer

Uyruğu

Cilt No

Aile Sıra No

Sıra No

İKAMET ADRESİ

Mahalle/Semt

Cadde/Sokak

Kapı No

Dire No

İl - İlçe

İŞYERİ ADRESİ

Mahalle/Semt

Cadde/Sokak

Kapı No

İl-İlçe

Telefon


TABLO II-BİNA BİLDİRİMİ

BİNAYA  AİT BİLGİLER

1. Belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde ise Belediyenin adı 

2. Bulunduğu köy veya mahallenin adı

3. Cadde veya sokağı (değer bakımından farklı bölgede ise farklı bölgenin adı)

4. Kapı ve Daire No

5. Tapuda kayıtlı olduğu;

Pafta No          :

Ada/Parsel No:

Cilt/Sahife No  :

6. Binanın arsasının alanı (m2)

7. Binaya ait arsa payının oranı ve metrekaresi

8. İNŞAATIN TÜRÜ (Çelik-Betonarme Karkas, Yığma-Yarı Yığma, Ahşap, Taşduvarlı-Çamurlu, G.kondu, Basit)

9. İnşaatın sınıfı (lüks,birinci, ikinci, üçüncü, basit)

10. Kullanış şekli (Mesken, İşyeri,Depo, Fabrika, Hastane, Okul vs.)

11. İnşaatın bitim tarihi

12. İktisap tarihi

13. Kısıtlılık hali varsa başlangıç tarihi 

14. Varsa muafiyetin başlangıç yılı ve uygulama süresi

15. Bina hisseli ise hisse nispeti

16. Binanın dıştan dışa yüzölçümü (m2) (Hisseli ise hisseye isabet eden yüzölçümü)

17. Kaloriferli olup olmadığı

18. Asansörlü olup olmadığıTarih ve  İmza

...../..../20..


Işıl Seren KESKİN/Konuttimes.com