30 / 03 / 2023

Emlak vergisi beyannamesi için son gün 31 Aralık!

 Emlak vergisi beyannamesi için son gün 31 Aralık!

Gayrimenkullerin el değiştirmesi halinde yeni mal sahibinin emlak vergisi için belediyeye beyanname vermesi gerekiyor. Emlak vergisi beyannamesi için son gün 31 Aralık olarak belirlendi...


Emlak vergisi, Türkiye sınırları içerisinde yer alan taşınmaz mallar için ödeniyor. Gayrimenkul sahipleri her yıl bu vergiyi belli dönemlerde ödüyor.


Taşınmaz malın satılması halinde verginin mükellefi yeni malik oluyor. Ancak satışın gerçekleştiği seneye ait vergiden eski malik sorumlu oluyor. Yeni malikin vergi sorumluluğu bir sonraki yıldan itibaren başlıyor.


Örneğin 2017 yılında taşınmaz mal satın alan kimseler emlak vergisi ödemerlerine 2018 yılı içerisinde başlıyor. Ancak yeni malikin 31 Aralık 2017 tarihine kadar beyanname vermesi gerekiyor. Hala beyanda bulunmamış mükelleflerin 31 Aralık'a kadar zamanları bulunuyor.


Emlak vergisi beyannamesi, taşınmazın bağlı olduğu ilçe belediyesine veriliyor. Emlak vergisi beyannamesinin verilmemesi halinde uygulanacak cezai yaptırımlara ilişkin bilgiler Emlak Vergisi Kanunu kapsamında madde 32'de açıklanıyor.


Bildirim verilmemesi halinde yapılacak işlemler:

Madde 32 –(Değişik : 3/4/2002-4751/2 md.)

Bildirimin süresinde verilmemesi halinde, vergi idarece tarh edilir. İdarece tarhiyatta her yıla ilişkin vergi değeri, 29 uncu madde hükmü dikkate alınarak hesaplanır.
Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com