17 / 04 / 2024

Emlak vergisi 2018'de nasıl hesaplanacak?

 Emlak vergisi 2018'de nasıl hesaplanacak?

72 Seri Nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. 2018 emlak vergisi ile ilgili bilgilere yer verildi. Peki emlak vergisi 2018'de nasıl hesaplanacak? diyorsanız işte yanıtı...
Torba Tasarı'da yer alan emlak vergisi konusuyla ilgili önemli bir noktaya dikkat çekilmişti. Ağbal, 2018-2021 yılları arasında uygulanmak üzere Emlak Vergisi değerine esas arsa ve arazi metrekare bedelinin 2017 yılına göre en fazla yüzde 50 artırılacağını söylemişti. 


Bugün Resmi Gazete'de 72 Seri Nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. Tebliğ kapsamında Torba Yasa'da emlak vergisi maddesine açıklık getirildi. 

 

Takdir komisyonlarınca 2017 yılında 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri, 2017 yılı için uygulanan birim değerlerinin yüzde 50’sinden fazlasını aşması durumunda, 2018 yılına ilişkin bina ve arazi vergi değerlerinin hesabında, 2017 yılı için uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin yüzde 50 fazlası esas alınır.


Takip eden 2019, 2020 ve 2021 yıllarında 29 uncu madde kapsamında bina ve arazi vergisi matrahları ile asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri bu şekilde belirlenen değerler üzerinden hesaplanır.


Emlak vergi değeri veya asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri esas alınarak uygulanan vergi, harç ve diğer mali yükümlülükler için de birinci fıkra hükümlerine göre belirlenen değerler dikkate alınarak uygulanır.


Asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin tespiti   


Vergi değeri, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun asgari ölçüde arsa ve arazi birim değer tespitine ilişkin hükümlerine göre takdir komisyonlarınca takdir olunan metrekare birim değerlere göre hesaplanan bedel oluyor.    


Asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değer takdirleri, takdir komisyonlarınca dört yılda bir yapılıyor. Söz konusu takdir işlemleri ise arsa ve arazi takdir komisyonları tarafından yapılıyor.   


Takdir komisyonlarınca asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri:   

a) Arsalarda, her mahalle için cadde, sokak veya değer bakımından farklı bölgeler itibarıyla tespit ediliyor.

 

b) Arazilerde ise her il veya ilçe için arazinin cinsi (kıraç, taban, sulak) itibarıyla tespit ediliyor.   


2017 yılı asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabı  


 Vergi değerinin hesaplanmasında; arsa ve arazi metrekare birim değerleri, takdir işleminin yapıldığı yılı takip eden ikinci yıldan başlamak suretiyle her yıl, bir önceki yıl birim değerinin, aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle dikkate alınıyor. Vergi değerinin hesabında bin liraya kadar olan kesirler dikkate alınmıyor.   

Buna göre, 2017 yılında uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerine ait hesaplama aşağıda yer almaktadır.

 

 Emlak vergisi 2018

Belediyelerin 2018 yılı emlak vergi değerinin hesabında yapacağı işlemler


2017 yılında, takdir komisyonlarınca 2018 yılı için asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerine ilişkin takdirler yapılmış olup;

 

1) Takdir komisyonlarınca 2017 yılında 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri, belediyeler tarafından 2017 yılında uygulanan birim değerlerle karşılaştırılacaktır.   


2) 2018 yılı için takdir edilen birim değerler, 2017 yılında uygulanan birim değerlerin yüzde 50’sinden fazlasını aşıyorsa, 2018 yılına ilişkin bina ve arazi vergi değerlerinin hesabında, 2017 yılında uygulanan birim değerlerin yüzde 50 fazlası esas alınacaktır.   


3) İlgili belediyelerce bu değerler esas alınarak Tebliğde yer verilen açıklamalar çerçevesinde emlak vergi değeri hesaplanacaktır.   


Yukarıda belirtilen işlemler 2017 yılında takdir komisyonlarınca takdir edilen birim değerler üzerinden yapılacak olup ayrıca takdir komisyonlarınca yeni bir takdir işlemi yapılmayacaktır.   

Arsa takdir komisyonunca 2017 yılında 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri 2017 yılında uygulanan birim değerin yüzde 50’sinden fazlasını aşıyorsa, 2018 yılına ilişkin arsa metrekare birim değeri aşağıda yer alan örnekteki gibi hesaplanacak.  


ÖRNEK  


2013 yılında, (A) Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Cumhuriyet mahallesi, Menekşe sokağına ilişkin 2014 yılı için arsa takdir komisyonu tarafından takdir edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri 600,00 TL’dir. Bu birim değerin 2017 yılı itibarıyla ilgili yıllara ilişkin yeniden değerleme oranı uygulanmış hali 672,66 TL’dir.    


Aynı yere ilişkin 2018 yılı için takdir komisyonunca asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri 1.600,00 TL olarak takdir edilmiş olup bu değer 2017 yılında uygulanan birim değer ile karşılaştırıldığında yüzde 137,86’lık bir artış söz konusu olmaktadır.    


Takdir komisyonlarınca arsaya ilişkin olarak 2018 yılı için takdir edilen bu değer geçici 23 üncü maddeye göre aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.  


Arsa metrekare birim değerinin hesaplanması 

1- 2014 yılı için takdir edilen arsa metrekare birim değeri: 600,00 TL 

2- Kümülatif artış oranı (2014-2017 arası): yüzde 12,11 

3- 2017 yılı emlak vergi değerine esas arsa metrekare birim değeri (1+(1x2)) : 672,66 TL 

4- Geçici 23. madde uygulamasına göre 2017 yılı için uygulanan birim değerinin yüzde 50'si (3x%50): 336,66 TL 

5- 2018 yılı için komisyonca takdir edilen arsa metrekare birim değeri: 1.600,00 TL

 6- 2018 yılı için uygulanacak arsa metrekare birim değeri (3+4): 1.008,99 TL   


Buna göre, takdir komisyonlarınca 2018 yılı için takdir edilen 1.600,00 TL, 2017 yılında uygulanan 672,66 TL’nin yüzde 50 fazlasını aştığından (1.008,99 TL), geçici 23 üncü maddenin öngörmüş olduğu artış çerçevesinde emlak vergi değerinin hesabında arsa metrekare birim değeri olarak 1.600,00 TL yerine 1.008,99 TL esas alınacak.   


Arazi takdir komisyonunca 2017 yılında 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arazi metrekare birim değeri 2017 yılında uygulanan birim değerin yüzde 50’sinden fazlasını aşıyorsa 2018 yılına ilişkin arazi metrekare birim değeri geçici 23 üncü madde hükmü gereğince aşağıda yer alan örnekteki gibi hesaplanacak.

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com