Eksik tapu harcı cezası 2017!


Eksik tapu harcı cezası 2017!

Tapuda yapılan yanlış beyanın tespiti halinde eksik beyan cezası ödeniyor. Peki Eksik tapu harcı cezası 2017 ne kadar? İşte eksik tapu harcı cezası 2017...Ev, işyeri, arsa ve arazi gibi taşınmaz malların alım satım işlemleri ilgili tapu dairesinde yapılıyor. Bu işlemin tamamlanması için tapu dairesine harç ödemesi yapılıyor.


Kanuni olarak tapu harcının gerçek satış bedeli üzerinden hesaplanması gerekiyor. Ancak kimi vatandaşlar daha az tapu harcı ödemek için satış değerini olduğundan daha az miktarda beyan edebiliyor.


Bu durum başta karlı gibi gözükse de eksik beyanın Maliye tarafından tespit edilmesi halinde taraflar vergi cezası ile karşılaşıyor. Peki eksik tapu harcı cezası 2017 ne akdar? diyorsanız işte yanıtı... 


Eksik tapu harcı cezası 2017!

Tapuda yapılan işlemden sonra, emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiğinin veya beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının tespit edilmesi halinde, aradaki fark üzerinden hesaplanan harç ikmalen veya re'sen tarh edilerek hem gayrimenkulü devreden hem de devir alandan tahsil ediliyor. 


Ayrıca, bu suretle tarh edilecek tapu harcı için, devreden ve devralan için ayrı ayrı harcın yüzde 25’i oranında vergi ziyaı cezası kesiliyor.


Tapu ve kadastro harçları 2017!

 


Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com


 Eksik tapu harcı cezası 2017 , Tapu eksik beyan harcı 2017 , Tapu harcı eksik beyan cezası ne kadar 2017 ,

Hemen Teslim 4 proje