04 / 02 / 2023

Çöp vergisi 2018 birinci taksit ödemeleri yarın başlıyor!

 Çöp vergisi 2018 birinci taksit ödemeleri yarın başlıyor!

Çevre temizlik vergisi olarakta bilinen çöp vergisi senede iki eşit taksit halinde ödeniyor. Çöp vergisi 2018 birinci taksit ödemeleri yarın başlıyor..


Mesken ve işyerleri için ödenen vergilerden biri olan çöp vergisi, arsa ve araziler için ödenmiyor. Bu vergi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu mükerrer 44 üncü maddesine göre ödeniyor. 


Kanunen belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar çevre temizlik vergisine tabi oluyor. 


Taşınmaz malın sahibi tarafından değil, kullanıcısı tarafından ödenen verginin mükellefiyeti ise taşınmazın kullanılmaya başlanması birlikte başlıyor.


Çevre temizlik vergisi olarakta bilinen çöp vergisi  senede iki eşit taksit halinde ödeniyor. Vergini 1. taksiti Mart-Nisan-Mayıs aylarında,  2. taksiti ise Kasım ayında ödeniyor. 


Konut çevre temizlik vergisi 2018


Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 32 kuruş, diğer belediyelerde 24 kuruş olarak hesaplanacak.


İşyeri çevre temizlik vergisi 2018


İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi


İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacak.Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi

  Çöp vergisi 2018 birinci taksit ödemeleri yarın başlıyor!


Büyükşehir belediyelerinde uygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi:


 Çöp vergisi 2018 birinci taksit ödemeleri yarın başlıyor!


İndirimli çevre temizlik vergisi uygulaması


 Çöp vergisi 2018 birinci taksit ödemeleri yarın başlıyor!
Özge ÖZDEMİR ÇOLAK/Konuttimes.com