20 / 07 / 2024

2017 emlak vergisi 1.taksit için son 3 gün!

2017 emlak vergisi 1.taksit için son 3 gün!

Emlak vergisi iki eşit taksitte ödenebiliyor. 2017 yılı emlak vergisi 1. taksit ödemeleri için son gün 31 Mayıs olup mesai bitimine kadar vergilerin ödenmesi gerekiyor...


Türkiye sınırları içinde bulunan bina, arsa ve araziler emlak vergisinin konusuna giriyor. Taşınmaz malın sahibi, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa bina veya arazide malik gibi tasarruf edenler verginin mükellefi oluyor.


Taşınmaza paylı mülkiyet halinde malik olanlar hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette ise malikler vergiden müteselsilen sorumludurlar.


Emlak vergisi oranları 2017:

Büyükşehir Belediyesi

Binalarda Binde 4 

Meskenlerde Binde 2 

Arazilerde Binde 2 

Arsalarda Binde 6 


Normal Yörelerde  

Binalarda  Binde 2                    

Meskenlerde Binde 1                  

Arazilerde Binde 1                

Arsalarda  Binde 3    


Emlak vergisi birinci taksiti, mart, nisan ve mayıs aylarında, ikinci taksiti kasım ayı içinde olmak üzere iki eşit taksitte ödeniyor . 2017 yılı emlak vergisi 1. taksit ödemeleri için son gün 31 Mayıs olup mesai bitimine kadar vergilerin ödenmesi gerekiyor.


Emlak vergisi ödemeleri taşınmaz malın bağlı olduğu belediyeye yapılıyor. Taşınmaz malın bir başka şehirde yer alması halinde ödemeler tüm belediyelerden sağlanabiliyor. Ödeme yapmak için mükellef kimlik belgesiyle birlikte belediyenin tahsilat veznelerine müracaat edebiliyor.


Ayrıca, vergi ödemeleri internet üzerinden de yapılabiliyor. Belediyenin "e-belediye" sistemini kullanıyor olması halinde, ödemeler internet üzerinden online bir şekilde de yapılabiliyor.


Emlak vergisi aylık gecikme faizi 2017!

 


Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com