Tuzla'da icradan 5 milyon 790 bin TL'ye satılık tarla!


Tuzla'da icradan 5 milyon 790 bin TL'ye satılık tarla!

Tuzla Sulh Hukuk Mahkemesi, İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Tepeören Mahallesi, Sarıpeyrek Mevkii, 224 parselde yer alan 19 bin 300 metrekare tarlayı satışa sunuyorTuzla Sulh Hukuk Mahkemesi, İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Tepeören Mahallesi, Sarıpeyrek Mevkii, 224 parselde yer alan 19 bin 300 metrekare tarlayı satışa çıkardı. Taşınmazın tahmini bedeli 5 milyon 790 bin TL. Tarlanın satışı 16 Eylül 2011 günü saat 14.00'da Tuzla Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açık artırma usulüyle yapılacak.
2010/6 Satış

Tuzla Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından verilen ilan şu şekilde;

T.C. TUZLA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

2010/6 Satış

Tapu Kaydı : İSTANBUL ili, TUZLA ilçesi, TEPEÖREN mahallesi/köyü, Sarıpeyrek mevkii, 224 parsel, 19300 m2, Tarla

özellikleri : Gayrimenkul tapuda Tepeören sınırları içerisinde üçgene yakın bir geometrik şekli olup üzerinde ve çok yakın çevresinde yapılaşma yoktur, topoğrafik olarak eğimsiz yüzeyli parseldir .değeri artan gelişmekte olan bir bölgede kurtköy havaalanına ve formüla pistine yakın çevrede bulunmaktadır.

İmar Durumu : Tuzla Belediye Başkanlığı imar ve Şehircilik müdürlüğünün yazılarında 1/5000 ölçekli Ömerli havzası Akfırat kuzeyi Nazım imar planında kısmen dini tesis alanında, kısmen spor tesisi alanında, kısmen yeşil alanda, kısmen de K2 (40 kişi/ha ) yoğunlukta konut alanında kalmaktadır.

Satış Saati: 14:00- 14:20 - Arası

Muhammen Bedel: 5.790.000,00-TL

Satış Şartları:

1- Satış 16/09/2011 günü yukarıda belirtilen saatler arasında Tuzla Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla 26/09/2011 günü aynı yer ve saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacakları toplamını, satış ve paylaştırma giderlerini geçmesi ve artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40' ını bulması lazımdır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde Türk Lirası peşin para veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcıya istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Dellaliye resmi (icmal cetveliyle alıcıya ödenmek üzere) Tapu alım harcı, damga vergisi ile K.D.V. alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde memurluğumuza bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve yüzde 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatım kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla memurluğumuza başvurmaları gerekmektedir.
İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.
17/07/2011
(*)llgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. (IIKm.126)

İlanı görmek için tıklayınız

Zeynep Karabag/Emlakkulisi.comHemen Teslim 4 proje