Tuzla'da 1.7 milyon TL'ye icradan satılık arsa!


Tuzla'da 1.7 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Tuzla İcra Müdürlüğü, İstanbul ili Tuzla ilçesi Tuzla Mermerciler Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvarı 3. sokak no: 1 adresinde bulunan 1.838,09 metrekare arsayı 1 milyon 771 bin 533 TL'den satışa çıkardıTuzla'ya havadan bakmak için tıklayın!

Verilen ilan şöyle;

TUZLA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ AÇIK ARTTIRMA İLANI

Dosya No: 2011/2383 Tal.

Bir borçtan dolayı hacizli olan ve aşağıda tapu kaydı, cinsi, imar durumu, önemli özellikleri ve muhammen bedelli belirtilen taşınmazın açık arttırma suretiyle satılarak paraya çevrilmesine karar verilmiştir.

4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu gereğince; İhaleye katılacakların Tuzla Mermerciler Organize Sanayi Bölgesinden uygunluk belgesi alması ve aldığı belgeyi ihale tarihinden önce veya ihale sırasında ibraz etmesi zorunludur, uygunluk belgesi ibraz etmeyenler ihaleye katılamazlar, Satış ilanı, ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, adreste tebligat yapılamaması durumunda ve adresleri bildirmeyenlere de işbu satış ilanının ilanen tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur. TAPU KAYDI : İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Aydınlı Köyü, Durhasan mevkiinde bulunan, tapunun; 134 cilt, 13212 sayfa, G22B13b3A pafta, 7240 ada ve 12 Parselde kayıtlı, 1.838,09 m2 yüzölçümünde, Ana Taşınmaz Nitelik: Arsa olan taşınmaz.

NİTELİĞİ VE HALİ HAZIR DURUMU : Taşınmaz İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Tuzla Mermerciler Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvarı 3.sokak no:l adresindedir. TEM Otoyolunun kuzeyinde, Orhanlı kuzey yan yoldan Gebze istikametine giderken Sabancı Üniversitesini geçtikten sonra soldaki Tuzla Mermerciler Organize Sanayi Bölgesinin içindedir. Taşınmazın bulunduğu bölge; sanayi ve depolama tesislerinin bulunduğu bir bölge olup yakın çevresinde Sabancı Üniversitesi, Tuzla Kimya Sanayicileri OSB, Boya ve Vernikçiler Sanayi Sitesi, Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi gibi önemli tesisler bulunmaktadır. Taşınmaz tapu kaydında her ne kadar arsa olarak gözükse de taşınmaz üzerinde biri zemin katı 5,50 m. yüksekliğinde, taşıyıcıları prefabrike beton, çatı örtüsü Ondülin olan iki katlı, diğeri taşıyıcıları çelik konstrüksiyon çatı örtüsü Ondülin olan iki adet yapı tesis bulunmaktadır, iki katlı olan binanın normal katına Gazi Bulvarı cephesinden betonarmeden ayrı köprülü giriş tanzim edilmiş olup bu köprülü girişin altı da kullanılmaktadır. Taşınmazın etrafı bahçe duvarı ile çevrili olup tüm alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. İMAR DURUMU : Tuzla Mermerciler Organize Sanayi Bölgesinin 09.08.2011 tarihli ve 2011/408 sayılı yazısı ekinde gönderilen imar durumundan; satışa konu taşınmazın, 20 m'lik imar yoluna bakan cehnede ön bahçe mesafesi 5 m., 17 m'lik imar yoluna bakan cephede ön bahçe mesafesi 5 m. KAKS: 0,97 (1.782,94 M2) H:9,50 m. yapılanma şartlarında sanayi alanında kaldığı anlaşılmaktadır.

MUHAMMEN DEĞERİ: Ayrıntıları bilirkişi raporunda belirtildiği üzere bina değeri: 576.775,00 TL, arsa değeri: 1.194.758,00 TL olmak üzere, Toplam değeri: 1.771.533,00 TL (Bir milyon yediyüz yetmiş birbin beşyüz otuzüç Türk Lirası) SATIŞ ŞARTLARI:

1991

1- Satış 13/12/2011 Saiı günü, saat: 14:00 -14:30 saatleri arasında Tuzla İcra Müdürlüğünde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetinin %60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile 23/12/2011 Cuma günü aynı yer ve saatlerde 2. arttırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilmemiş ise gayrimenkul en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'nı bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakları toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi tazimdir. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20'si nispetinde pey akçesi (TL) veya milli bir bankanın bu miktarı havi (kesin ve süresiz dosya numarası yazılarak) teminat mektubunu vermeleri lazımdır.Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. % 18 KDV, damga vergisi, tapu alım harcı ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler, tellaliye ücreti ve tapu satım harcı satış bedelinden ödenir. Ayrıca ihaleye gireceklerin; Tuzla Mermerciler Organize Sanayi Bölgesinden uygunluk belgesi alıp dosyaya ibraz etmeleri gerekir, aksi takdirde ihaleye giremezler.

3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin * bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususi, ile faiz ve masraf dahil olan iddialarının dayanağı belgeleri ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile, sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- İhaleye katılıpta daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri,teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan.diğer zararlardan ve temerrüt faizinden müteselsilen mesuldürler.ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak ve varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görmesi için dairede açık olup.masrafı verildiğinde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda numarası yazılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilân olunur. 26/10/2011

(ic.if.K.126) (bilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

(*)Tebliğ yapılamayan ilgililere İİK.nun 126 ve 127.mad.göre ilanen tebliğ olunur.

B.67876 www.bik.gov.tr

İlan için tıklayın!Önerilen Bağlantılar : Yeni konut projeleriHemen Teslim 4 proje