Tuzla İçmeler'de icradan satılık arsa! 49.7 milyon TL'ye!


Tuzla İçmeler'de icradan satılık arsa! 49.7 milyon TL'ye!

İstanbul İli Tuzla İlçesi Merkez Mahallesi İçmeler Mevkii'nde yer alan arsa vasıflı taşınmaz icradan satışa çıkarıldı...İstanbul İli Tuzla İlçesi Merkez Mahallesi İçmeler Mevkii'nde yer alan arsa vasıflı taşınmazın  ilk ihalesi 13 Aralık 2017 tarihinde saat 15:00 ile 15:10 arasında yapılacak.  Taşınmazın bedeli 49 milyon 766 bin 492 TL olarak belirlendi. 

 

Taşınmazın Özellikleri : İpotekli bulunan , İstanbul İli, Tuzla İlçesi Merkez Mahallesi ,İçmeler Mevkii, 5471 Parselde Kayıtlı 24.755 m2 miktarındaki tarla vasıflı taşınmazın tamamı Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup, ve üzerinde 15.12.1982 tarih ve 4006 yevmiye no ile 49 yıl süre ile tapu kütüğünün 62 cilt 6038 sahifesine müstakil ve daimi bir hak olarak (İnşaat hakkı olarak tescil edilmiş) tesis edilmiş ÜST HAKKI satılacaktır.

 


Satışa konu üst hakkının bulunduğu taşınmaz ,İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Merkez Mahallesi sınırları içinde ,Tuzla Tersaneler Bölgesi bünyesinde denize sıfır parseldir. Doğu tarafından Güzin sokaktan cephe almaktadır. D-100 Karayolu üzerindeki İçmeler Kavşağı taşınmazın 500,00 metre kadar kuzey-doğu tarafındadır. Her türlü Belediye hizmetinden yararlanabilen bir konumdadır. Tuzla gölü 1,50 km kadar güneyindedir. Parsel geometrik olarak dikdörtgene yakın olup, düz bir topoğrafyaya sahiptir. Bulunduğu lokasyon itibari ile ulaşım olanakları gelişkindir. Yerleşim merkezlerine ve ana arterlere yürüme mesafesindedir. Tuzla ilçesindeTersaneler Bölgesi olarak bilinen alan içindedir. Satışa konu üst hakkınında bulunduğu tersane alanı çok sayıda gemi imalatçısı firmayı barındıran İstanbul’un en büyük tersane alanıdır. Bu alan 22.09.1969 tarih ve 6/12421 sayılı Bakanlar kararı ileözel sektöre tahsis edilmek üzere “ Gemi inşa ve Yan Sanayi Yapım Bölgesi” olarak ilan edilmiştir. Taşınmaz üzerinde elektrik cihazları ve elektrik tesisatı, makine tesisatı ve makine parkı, 5471 parsel üzerinde yapılar ve yine dolgu alanı üzerinde de yapılar bulunmaktadır.

 

Adresi : İstanbul İli, Tuzla İlçesi Merkez Mahallesi ,İçmeler Mevkii,5471 Parselde Kayıtlı 24.755 m2 miktarındaki tarla vasıflı gayrimenkulün üzerinde 15.12.1982 tarih ve 4006 yevmiye no ile 49 yıl süre ile tapu kütüğünün 62 cilt 6038 sahifesine müstakil ve daimi bir hak olarak (İnşaat hakkı olarak tescil edilmiş) tesis edilmiş ÜST HAKKIdır.

 

Kıymeti : 49.766.492,36 TL

1. Satış Günü : 13/12/2017 Saat : 15:00-15:10

2. Satış Günü : 12/01/2018 Saat: 15:00-15:10

Satış Yeri : İstanbul Anadolu Adliyesi Satış (Mezat)Salonu Kartal/İSTANBUL 

 

 

Satış şartları : 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul Anadolu 11.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Kartal Adliye Şubesinde bulunan TR560001500158007290500213 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olmasıve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanentebliğ olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2001/1451 Talimatsayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

8- Satışa iştirak edeceklerin bölgede tersanecilik faaliyetinin devamlılığı esas olduğundan alıcının tersanecilik faaliyetlerindebulunacağını taahhüt etmesi gerekmektedir.Üst hakkının satın alanT.C. başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığından işletme izni alacak, Maliye Bakanlığınca ( Milli Emlak Genel Müdürlüğü) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 9. Ve 13. Maddeliri uyarınca günün rayicine göre belirlenecek bedel üzerinden Hazine ile yeniden üst hakkı sözleşmesi imzalayacak ve ayrıca üst hakkına ilişkin varsa ödenmeyen Hazine alacaklarınıgecikme zamları ile birlikte Hazineye ödeyecektir.” 28/10/2017 Tuzla İçmeler satılık arsa , Tuzla İçmeler icralık arsa ,

Hemen Teslim 4 proje