01 / 03 / 2024

Türkiye'de kendi enerjisini üreten 69 bina var!

 Türkiye'de kendi enerjisini üreten 69 bina var!

Altensis Danışmanlık yetkilisi Serkan Emin "Türkiye'de kendi enerjisini üreten 69 bina var. Ama hâlâ dünyanın gerisindeyiz' dedi Serkan Emin, "Çevreci binaların İstanbul'da olmasının en büyük sebebi şehrin nüfusu ve iş gücü" dedi.


İstanbul Küresel ısınma ve nüfusla birlikte artan enerji ihtiyacı son yıllarda 'Yeşil Bina' kavramının inşaat sektörüne girmesini sağladı. 'Yeşil bina'lar, güneş enerjisinden elektrik üretimini, atıkların toplanıp ayrıştırılmasını daha az çöp oluşmasını ve su ile elektriğin daha az tüketilmesini sağlıyor. 


'En büyük sebep iş gücü' Yerküreye en az zararı veren bi naların 'yeşil bina'lar olduğunu söy leyen Altensis Danışmanlık yetkilisi Serkan Emin, gelişen inşaat teknolo jileriyle birlikte yeşil bina yapım ma liyetlerinin de düştüğünü belirtti. 


Türkiye'de dünyanın en büyük yeşil bina sertifikaları olan LE ED ile BREEAM onaylı 69 bi1 na bulunduğunu kaydeden a Emin, "Bu binaların 48'i is İstanbul'da. Çoğunluğun is tanbul'da olmasının en büyük sebebi jpSJ^Jİ şehrin nüfusu ve iş gücü. Çünkü yeşil bina sertifikasına daha çok işyerleri ihtiyaç duyuyor. Yeni yapılan t. ya da yapımı devam eden 200'e yakın binanın 2 yılda bu sertifikaları elde edeceğini düşünüyoruz. Çabalar umut verici. Yine de Avrupa'dan ve ABD'den çok daha gerideyiz" dedi. 


Toplu ulaşımı özendiriyor inşaatı devam eden bazı binaların, konut, AVM ve hastane gibi amaçlarla da kullanılacağını söyleyen Emin, "Türkiye gibi kentsel dönüşüm sürecinde olan bir ülke için hâlâ düşük seviyedeyiz. 

Bu anlamda, kamunun da yönlendirici ve destekleyici olması gerekmekte. Yeşil bina, çevre dostu bina demek" dedi. 


'Yeşil bina'ya ilişkin ABD ve Avrupa ülkelerinde yapılan araştırmalara göre, bu tip binalarda çalışanların performansları da artıyor. Çalışanların daha mutlu ve verimli olduğu yeşil binalarda istifa oranlarının daha az olduğu tespit edildi. 


Milliyet