25 / 09 / 2022

Konut alımında öncelik deprem güvenliği!

Konut alımında öncelik deprem güvenliği!

Konut alımında tüketicinin eğitim düzeyi arttıkça, beklentilerinin de farklılaştığını söyleyen Cem Çelik, yüksek eğitimli kişilerin özellikle büyük depremler sonrası öncelikli konusunun binaların deprem güvenliği olduğunu belirtti.


Elit Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Çelik, konut alımında tüketicinin eğitim düzeyi arttıkça, beklentilerinin de farklılaştığı, yüksek eğitimli kişilerin özellikle büyük depremler sonrası öncelikli konusunun binaların deprem güvenliği olduğunu belirtti. Çelik yaptığı açıklamada, 17 Ağustos'ta meydana gelen Marmara depreminin Türkiye'de yapılaşma anlamında ezber bozduğunu kaydetti. Son 15 yıldan beri konutlarda güvenli bina algısının hızla arttığını, ancak eski binaların sayısal çokluğu ile gelir düzeyi ve beklentisi düşük kesimlerde yeni inşa edilen bazı binaların sağlamlığının halen sorgulandığını ifade eden Çelik, şunlan kaydetti: "Büyük kentlerde yapılan araştırmalarda insanlar konut alırken en fazla özelliğine, ardından lokasyon, daha sonra da çevresel özelliklerine dikkat ediyorlar. Konut özelliğinde ise yüzde 31 gibi yüksek bir oranla deprem yönetmenliğine uygun inşa edilip edilmediği geliyor. Bunu yüzde 21 ile konutun genişliği, yüzde 11 ile ısınma özellikleri izliyor. Genellikle müşterilerimizin ilk sorguladıkları konu deprem güvenliği oluyor. Konut alacak kişilerin bu bilince sahip olması memnuniyet verici. Buna ek olarak bin metrekare üzeri inşaat alanlarında çok doğru ve başanlı bir çalışma ile yapı denetim sistemi getirilmesi de önemli bir açığı kapattı. Ancak bu konuda toplumsal bilincin yıldönümleri ile sınırlı kalmaması, tüm kitlelerde süreklilik kazanması gerekiyor. Çünkü ülkemiz her bölgesi ile deprem kuşağında ve her deprem hepimize, özellikle de sektörün gelişimi için çaba gösteren bizlere acı veriyor." 


Günboyu