23 / 02 / 2024

Konut alımında tapu masrafını kim öder?

Konut alımında tapu masrafını kim öder?

Konutların satış sürecinde, tapunun alıcıya devir işlemleri tapu dairesinde yapılıyor. Peki konut alımında tapu masrafını kim öder? Konut alımlarında tapu masrafı ne kadar?


Konut alımında tapu masrafını kim öder?

Türkiye sınırları içerisinde yer alan tüm taşınmaz malların alım satım işlemleri tapu dairesinde yapılıyor. Tapu devir işlemlerinde Tapu Dairesinde harç ödemesi yapılıyor.


Tapu harçları, işlemin yapıldığı yerin vergi dairesine yatırılıyor. Maliye Bakanlığı tarafından yetki verilmesi halinde ilgili kuruluşlar (bankalar gibi) tarafından da tahsil olunabiliyor.


Ayrıca tapu müdürlüklerinde e-tahsilat uygulamasına geçilmiş olup; Bu uygulama ile tapu harçlarının farklı şehirdeki şubelerde dâhil olmak üzere banka şubeleri, ATM'ler ve Görüntülü İşlem Merkezlerinden tahakkuk, tahsil ve kontrolü elektronik ortamda yapılıyor.Peki konut alımında tapu masrafını kim öder? Konut alımlarında tapu masrafı ne kadar? diyorsanız işte yanıtı...


Konut tapu harcı, gerçekleşen alım satım bedeli üzerinden hesaplanıyor.Konut tapu harcı hesaplama işleminde 2016 yılı oranı binde 20 olarak belirlendi.  Konut alımında tapu masrafını alıcı ve satıcı tarafından ayrı ayrı ödeniyor. Örneğin 300 bin TL'lik bir gayrimenkulün satışının olduğunu düşünelim. Bu durumda, hem alıcının hem de satıcının 6 bin TL harç ödemeleri gerekiyor.


Kimi zaman taraflar daha düşük tapu harcı ödemek için satış bedelini olduğundan daha düşük beyan edebiliyor. Bu durumun tespit edilmesi durumunda, aradaki fark üzerinden hesaplanan harç ikmalen veya re'sen tarh edilerek hem gayrimenkulü devreden hem de devir alandan tahsil ediliyor. 


Ayrıca, bu suretle tarh edilecek tapu harcı için, devreden ve devralan için ayrı ayrı harcın yüzde 25’i oranında vergi ziyaı cezası kesiliyor. 

Konut tapu harcı 2016!

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com