Kamu konutlarının satışı Torba Tasarı'da kabul edildi!


 Kamu konutlarının satışı Torba Tasarı'da kabul edildi!

Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 3. bölümünde yer alan 17 madde daha kabul edildi. Buna göre şojmanda oturan kamu görevlileri oturdukları yeri satın alabilecek...Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre TBMM Genel Kurulu'nda Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının üçüncü bölümünde yer alan 17 madde daha kabul edildi.


Organize sanayi bölgelerinde (OSB) yer alan sanayi parsellerindeki tesislerde bir katılımcı ya da katılımcının kiracısı üretim yapabilecek.


Bazı lojmanlar satışa çıkarılacak


Savunma, güvenlik, adalet ve istihbarat hizmetlerini yürüten personel tarafından kullanılanlar hariç olmak üzere genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, döner sermayelerin, fonların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç özel kanunla kurulmuş diğer kamu idarelerinin, KİT'lerin ve bunların bağlı ortaklıkları ile müesseselerinin ve sermayesinin yüzde 50'den fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar ve şirketlerin mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan kamu konutları ekonomiye kazandırılacak ve konutlar, Devlet İhale Kanunu çerçevesinde ihaleyle satılacak.

 

Taşınmazların satışından elde edilen gelirler, genel bütçeli idarelerde ilgili idarenin merkez muhasebe birimi hesaplarına aktarılacak ve özel gelir kaydedilecek.

 

Kazanılan bu gelirler, öncelikle personelinin konut ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanacak.

 

İhale yapıldığı tarihte görev, sıra ve hizmet tahsisli ve kat mülkiyeti kurulan kamu konutlarında oturanlar, ikamet ettikleri kamu konutunu öncelikli olarak satın alma hakkına sahip olacak.


Peşin ödemelerde yüzde 10 indirim uygulanacak


İhale bedeli, öncelikli alım hakkı sahibi tarafından peşin veya 4 yıla kadar kanuni faiziyle taksitli ödenebilecek. Peşin ödemelerde yüzde 10 indirim uygulanacak. 


Lojmanda oturan kişinin konutu almak istememesi halinde konutu 2 ay içerisinde boşaltması gerekiyor. 


Tarım arazileri satılacak


Hazineye ait olup belediye mücavir alan sınırları içinde tarımsal amaçlı kullanılan arazilerin kullanıcılarına doğrudan satışının önü açıyor. Satın alınan araziler sadece tarımsal amaçlı kullanılabilecek. Bu araziler, rayiç bedelin tamamı üzerinden doğrudan satılacak.

 

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde olup, Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilen ve üzerinde yapı olan Hazineye ait taşınmazların öncelikle yapı sahiplerine satılması ya da belediyeye bedelsiz devredilmesi öngörülüyor. Bunun için, yapının 19 Temmuz 2003'ten önce yapılmış olması şartı 30 Mart 2014'e çekiliyor.

 

Rayiç bedelin taksitle ödenmesi durumunda, bu bedelin yüzde 30'si en geç üç ay içinde, kalanı ise en fazla 5 yılda 10 eşit taksitte kanuni faiziyle birlikte ödenecek.


Turizm yatırımcıları kira sürelerini uzatabilecek


Turizm yatırımcıları kira sürelerini 49 yıla uzatabilecek, isterlerse tesislerin olduğu yerleri satın alabilecek.


Lojmanlar üzerinde turizm yatırımı gerçekleştirilmek amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığınca adına kesin tahsis yapılan, Orman ve Su işleri Bakanlığınca adına kesin izin verilen veya Maliye Bakanlığınca lehine irtifak (üst) hakkı tesis edilen yatırımcı ve işletmecilerin kesin tahsis, kesin izin veya irtifak hakkı süreleri, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde başvurulması halinde yeniden sözleşme düzenlenmek suretiyle 49 yıla kadar uzatılabilecek.

 

Ayrıca Orman ve Su İşleri Bakanlığınca milli park ve tabiat parklarında konaklama amaçlı turizm yatırımı gerçekleştirilmek amacıyla 29 yıla kadar kiralama yapılan yatırımcı ve işletmecilerin kira sözleşmeleri 29 yıla veya ittifak haklarına dönüştürülmek suretiyle 49 yıla kadar uzatılabilecek.

 

Bu haktan faydalanmak için söz konusu kesin tahsis, kesin izin veya irtifak hakkına ilişkin olarak varsa açılan davalardan tüm yargılama giderleri üstlenilerek kayıtsız ve şartsız olarak vazgeçilmesi, ödenmesi gereken herhangi bir borcun bulunmaması gerekecek.

 

Gerçek veya tüzel kişilere bedelsiz olarak devredilen veya süresiz kullanma izni verilen taşınmazlar için verilen süre içerisinde taahhüt edilen yatırımı gerçekleştiremeyen yatırımcılar, 31 Aralık 2017 tarihine kadar müracaat etmeleri ve müracaat tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde belirtilen şartları yerine getirmeleri halinde hükümlerden yararlanabilecek. Kamu konutlarının satışı torba yasa , lojman satışı torba yasa 2017 , lojmanlar satılacak mı 2017 ,