Lojmanda oturanlar 2018'de ne kadar kira ödeyecek?


 Lojmanda oturanlar 2018'de ne kadar kira ödeyecek?

Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kamu konutlarının 2018 yılı aylık kira bedellerinin tespitine ilişkin usul ve esasları belirlendi. Peki Lojmanda oturanlar 2018'de ne kadar kira ödeyecek? diyorsanız işte yanıtı... 

Kamu konutları olarak da ifade edilen lojman evleri, bir çalışma yerinde görevlilere, işçilere parasız ya da az bir kira karşılığında verilen konutlar olarak biliniyor.


Kamu konutları yönetmeliği gereğince lojmanlar tahsis esasına göre aşağıda belirtilen dört gruba ayrılıyor: Özel tahsisli, görev tahsisli, sıra tahsisli ve hizmet tizmet tahsisli konutlar oluyor.

 

Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kamu konutlarının 2018 yılı aylık kira bedellerinin tespitine ilişkin usul ve esasları belirlendi.

 

Lojmanda oturanlar 2018'de ne kadar kira ödeyecek?


Yurt içinde bulunan konutlardan aylık her bir metrekare için; 

a) Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 2,07 TL/metrekare, 

b) Kalorifersiz konutlarda 3,24 TL/metrekare, 

c) Kaloriferli konutlarda 4,25 TL/metrekare, kira bedeli alınır.


2018 lojman kirası nasıl hesaplanır?


Lojman kira bedeli, konutun brüt inşaat alanı esas alınarak hesaplanıyor. Brüt inşaat alanı, müstakil bir evin veya apartman dairesinin dış duvarlar dahil olmak üzere, bu duvarlar içinde kalan metrekare cinsinden toplam alanı oluyor.


100 metrekare bir lojmanın kira bedelini hesaplayalım: 

a) Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 2.07 TL/m² x 100 = 207 TL 

b) Kalorifersiz konutlarda 3,24 TL/m² x 100 = 324 TL 

c) Kaloriferli konutlarda 4,25 TL/m² x 100 = 425 TL


Lojman yakıt parası 2018 ne kadar? 


Yakıtı kurum ve kuruluşlar tarafından tedarik edilen lojmanlar Kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından yakıtı kurum ve kuruluş tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmamış konutlarda, her bir metrekare için 1,70 TL/metrekare yakıt bedeli tahsil edilecek.   


Isı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmış konutlarda; birinci fıkradaki yakıt bedelinin üç katını geçmemek kaydıyla, bağımsız bölümün tüketimi oranında hesaplanan yakıt bedeli konutta oturanlardan tahsil edilir. Ancak kurum ve kuruluşlar, yakıt maliyetlerini dikkate alarak gerekli gördükleri takdirde bu bedelin üzerinde yakıt bedeli tahsil edebilecek.   


Yakıtı kurum ve kuruluşlarca tedarik edilen konutlarda, ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurum ve kuruluşlarca karşılanıyor olması halinde, bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek olarak her bir metrekare başına 0,19 TL/metrekare tahsil edilecek.


2018 yılı lojman kirasına yapılacak ilave bedeller neler? 


1) 3 üncü maddede belirlenen kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kurum ve kuruluşlarca karşılandığı konutlardan 0,50 TL/metrekare ilave kira bedeli alınır.    


(2) Elektrik ve su bedellerinin kurum ve kuruluşlarca yapılan gerçek giderler dikkate alınarak kullanıcılarından tahsil edilmesi esastır. Bununla birlikte, sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması nedeniyle elektrik, su ya da her ikisinin hizmet binası veya fabrika tesislerinden karşılandığı konutlardan 3 üncü maddede belirlenen kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için;    


a) Elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 0,95 TL/metrekare,  

b) Su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 0,82 TL/metrekare,  

c) Elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün olmaması halinde 1,76 TL/metrekare,  

ç) Konutlarda kullanılan su, şehir şebekesi dışında kuyu, artezyen, kaynak suyu ve benzeri su kaynaklarından karşılanıyor olması halinde 0,44 TL/metrekare, ilave kira bedeli alınır.
Özge ÖZDEMİR ÇOLAK/Konuttimes.com  
Lojmanda oturanlar 2018de ne kadar kira ödeyecek , Lojman yakıt parası 2018 ne kadar , 2018 lojman kira bedeli hesaplama ,

Hemen Teslim 4 proje