15 / 06 / 2024

İşte site yönetimi toplantılarında oya katılım detayları!

 İşte site yönetimi toplantılarında oya katılım detayları!

Site Yönetimlerinde ilk veya ikinci toplantı açılış şartları yerine geldikten sonra başlayan kat malikleri/temsilciler kurulu toplantılarında, gündemdeki konuların görüşülmesinden sonra o konuyla ilgili olarak oylama yapmak suretiyle karar alınır.Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez 'site yönetimi toplantılarında oya katılım' konusunu kaleme aldı. İşte Nihat Dönmez'in yazısı...


Alınacak kararlardaki, kanunun emredici nisap koyduğu konular hariç, oya katılım kanunun 31. Maddesindeki esaslar çerçevesinde aşağıdaki gibi olur:


1. Her kat maliki, arsa payı oranına bakılmaksızın, bir tek oy hakkına sahiptir.


2. Anagayrimenkulde birden ziyade bağımsız bölümü olan kat maliki, her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hakkına sahiptir; bununla beraber onun malik olduğu bağımsız bölümlerin sayısı ne olursa olsun, sahip olacağı oy sayısı bütün oyların (katılanların değil) üçte birinden fazla olamaz, oy hesabı yapılırken kesirler göz önüne alınmaz.


3. Bir bağımsız bölümün birden ziyade maliki varsa, kat malikleri kurulunda bunları içlerinden vekalet verecekleri birisi temsil eder. 


4. Kat maliklerinden biri ehliyetsiz ise onu kanuni mümessili temsil eder.


5.  Alınacak karar doğrudan doğruya kendini ilgilendiren kat maliki görüşmelerde hazır bulunabilir, fakat oya katılamaz paykasa.


6. Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Bir kişi, oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Ancak, kırk ve daha az sayıdaki kat mülkiyetine tâbi taşınmazlarda bir kişi, en fazla iki kişiye vekâlet edebilir.


Bu konuda,dikkat edilecek husus; kat irtifaklı ve kat mülkiyetli anagayrimekullerde toplam oy sayısı toplam oy sayısının bağımsız bölüm sayısının bağımsız bölüm sayısı kadar olduğudur. Kanundaki kısıtlamalar, toplam oy sayısı ile ilgili olmayıp, kullanılacak oy sayısı ile ilgilidir. Yani, bağımsız bölüm sayısı değişmediği sürece kat malikleri kurulunda kullanılabilecek oy sayısı sabit kalacak ve toplantılara katılan kat maliklerinin sayısının azalıp çoğalmasından etkilenmeyecektir


www.konutsitesiyonetimi.com


Nihat DÖNMEZ Site Yönetimleri Danışmanı

Makine Mühendisi-Emlak Müşaviri- Üniversite Eğitmeni