13 / 06 / 2024

Değerli konut vergisinde beyanname dönemi!

Değerli konut vergisinde beyanname dönemi!

Geçen yıl ertelenen Değerli Konut Vergisi’nde beyan dönemi başladı. 20 Şubat’a kadar beyanname verilecek, ay sonuna kadar ilk taksitlerin ödemesi yapılacak. İşte ayrıntılarıyla değerli konut vergisi...


Konut sahipleri için bu yıl itibarıyla yeni bir vergi yürürlüğe girdi. Geçtiğimiz yıl hayata geçirilmesi planlanan Değerli Konut Vergisi uygulaması bir yıl ertelenmişti. Sabah'tan Seda Tabak'ın haberine göre; Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından hazırlanan Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği, 15 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe alındı. Şimdi ise beyan dönemi başladı. Beyannamelerin verilmesinden hemen sonra da ödemeler başlayacak. 


Değerli Konut Vergisi, ilgili yılın Şubat ve Ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksit şeklinde ödenebilecek. Beyannameler 20 Şubat'a kadar verilecek, ilk taksit ödemesi ise Şubat sonunda yapılacak. 2020'de bina vergi değeri 5 milyon 227 bin TL'yi geçen mesken nitelikli taşınmazlar, bu vergiye tabi tutuluyor. Peki vergi nasıl hesaplanıyor? 


5 milyon 227 bin TL ile 7 milyon 841 bin TL arasında olanlar, 5 milyon 227 bin TL'yi aşan kısmı için binde 3, 10 milyon 455 bin TL'ye kadar olanlar 7 milyon 841 bin TL'si için 7 bin 842 TL, fazlası için binde 6, 10 milyon 455 bin TL'den fazla olanlar 10 milyon 455 bin TL'si için 23 bin 526 TL, fazlası için binde 10 oranında vergilendirilme yapılıyor.


BEYANNAME NEREYE VERİLECEK?

Mükelleflerin 1-20 Şubat arasında beyanname vermeleri gerekmekte. Beyanname için önce konutun kayıtlı olduğu belediyeden bina vergi değerini belirten belge (beyanname verilen yıl ve bir önceki yıla ilişkin) alınması gerekli. Sonrasında taşınmazın olduğu yerdeki vergi dairesine gidiliyor. Birden fazla vergi dairesi olan şehirlerde ve ilçelerde, mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yerdeki vergi dairesi yetkili tutulacak.


KULLANILAMAZ HALE GELİRSE ÖDENMEZ

Yanan, yıkılan, tamamen kullanılmaz hale gelen veya vergiye tabi iken muaiyet koşullarını kazanan konutların vergi mükellefiyeti, olayın gerçekleştiği tarihi takip eden taksitten itibaren bitiyor. Konutun bina vergi değeri vergi tutarının altında kaldığı durumda da mükellefiyet düşüyor.


ÖRNEK TABLO

Bina vergi değerleri 5 milyon 145 bin TL, 6.3 milyon TL ve 6 milyon 825 bin TL olan 3 konut bulunuyor. Ödenecek vergi şu şekilde hesaplanır:


Birinci konut (5.145.000 TL): Vergi ve bildirime tabi değil.

İkinci konut (6.300.000 TL): Muaf ve bildirime tabi.


Üçüncü konut (6.825.000 TL): 5.227.000 TL'si muaf, kalan kısım için binde 3 vergi ödenecek. (6.825.000- 5.227.000*%03)

Toplam ödenecek vergi: 4.794 TL


E-BEYANNAME SİSTEMİ HAZIRLANDI

Elektronik beyanname sistemi de hazırlandı. Mükellefler beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderebilecek. Beyannamenin elektronik ortamda gönderilmesi halinde, bina vergi değerini gösteren belge, beyannamenin verildiği tarihi takip eden 15 gün içinde elden veya posta yoluyla ilgili vergi dairesine gönderilmeli.


KİMLER VERGİDEN MUAF OLACAK?

Mesken nitelikli tek taşınmazı bulunanlar,


Birden fazla konutu olanların verginin konusunda olan en düşük değerli tek taşınmazı,


İdarelerin, belediyelerin, üniversitelerin ve TOKİ'nin maliki olduğu taşınmazlar,


Elçilik ve konsolosluk olarak kullanılan taşınmazlar ile elçilerin oturduğu konutlar, milletlerarası kuruluşlar ve temsilciliklerine ait taşınmazlar vergiden muaf tutulacak.
Önerilen Bağlantılar : TOKİ indirim 2016