13 / 06 / 2024

Değerli Konut Vergisi resmen ertelendi!

Değerli Konut Vergisi resmen ertelendi!

Değerli Konut Vergisi ile İmar Kanunu'nda önemli değişiklikler içeren yasa bugünkü 31045 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değeri 5 milyon liraya kadar olan mesken nitelikli taşınmazlar "Değerli Konut Vergisi"ne tabi olmayacak.Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, bugünkü 31045 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 


DEĞERLİ KONUT VERGİSİ'NE DÜZENLEME

Değeri 5 milyon TL'ye kadar olan mesken nitelikli taşınmazlar "Değerli Konut Vergisi"ne tabi olmayacak. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından değer belirleme uygulamasına da son verilecek, Emlak Vergisi Kanunu'na göre belirlenen bina vergi değeri esas alınacak.


TOKİ Başkanlığının sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazların, tek meskeni olanların ve birden fazla değerli konut kapsamına giren taşınmazı olanların en düşük değerli taşınmazı değerli konut vergisinden de muaf olacak.


Değeri 5 milyon TL ila 7,5 milyon TL  arasında olan konutlarda, 5 milyon TL'yi aşan kısım için binde 3; değeri 7,5 milyon ila 10 milyon TL arasında olan konutlarda, 7,5 milyon TL için 7 bin 500 lira, aşan kısım için binde 6; değeri 10 milyon TL'den fazla olan konutlarda 10 milyon TL'si için 22 bin 500 lira, fazlası için ise binde 10 oranında vergilendirme yapılacak.


Paylı mülkiyette ve el birliği mülkiyette matrahın hesabında mesken nitelikli taşınmazın toplam değeri esas alınacak.


Değerli konut vergisine ilişkin mükellefiyet 2020 yılının  başından itibaren geçerli olacak. 2020'ye ilişkin 2020 yılında verilmesi gereken beyanname verilmeyecek, vergi tahakkuk ettirilmeyecek. Cumhurbaşkanı, bu hükümde yer alan süreleri 1 seneye kadar uzatmaya yetkili olacak.


Değerli konut vergisine ilişkin mükellefiyet 2021 yılının başından itibaren başlayacak. Değerli konut vergisinin uygulanmasında Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un yürürlüğe girmesinden önce Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değerler dikkate alınmayacak.


Kanun yürürlüğe girmeden önce yıkım kararı alınan ancak ilgili yerel idarelerce yıkımı gerçekleştirilmeyen binalar, kanun yürürlüğe girdikten sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yıkılacak.Önerilen Bağlantılar : TOKİ indirim 2016