25 / 05 / 2024

Konut alımında, kredi faiz indirimi bekleniyor!

 Konut alımında, kredi faiz indirimi bekleniyor!

Konut faizi indirimiyle ilgili olarak İş GYO Genel Müdürü Turgay Tanes, yakın zamanlarda gerçekleşen % 0,75 düzeyindeki faiz indirimini, önümüzdeki aylarda yine bu düzeyde hızlıca yapılacak yeni bir indirimin takip etmesi bekleniyor...Konut faizi indirimiyle ilgili olarak İş GYO Genel Müdürü Turgay Tanes, yakın zamanlarda gerçekleşen % 0,75 düzeyindeki faiz indirimini, önümüzdeki aylarda yine bu düzeyde hızlıca yapılacak yeni bir indirimin takip etmesi bekleniyor. Bu gelişme piyasadaki kredi ve mevduat faiz oranlarına düşüş yönlü olarak yansıyacaktır. Bu düzeydeki indirimler sonucunda, ülkemizdeki bankaların konut kredisi faizleri aylık bazda % 0,90 ve altına, mevduat faizleri de ortalama olarak brütte % 8,50-9,00, net getiride yaklaşık %7 düzeyine inecektir şeklinde açıklamada bulundu. 


Türkiye'de konut edinmede gereksinim öne çıksa da genelde yatırım ve tasarruf aracı olma düşüncesi insanlarımızda baskın bir düşünce. Oturulan ev olarak da adlandırılan konut alımında konut kredisi alınarak edinmeler, getiri açısından değerlendiriliyor. 


İnsanlar kira getirişi makul düzeyde bir konut aldığında, kiranın yıllık getirişi %4-5 aralığında oluyor, konuttaki olası değer artışı da kira getirişine eklendiğinde, konut yatırımı tüm TL cinsi enstrümanlardan daha yüksek bir getiri sunarak çekiciliğini koruyor. 

Faizlerin düşüş trendinde olduğunda önce bir miktar beklemeyi, sonra konut alımını konut kredisi ile yapmayı düşünen konut kredisi kullananların, faizlerin artış trendinde ise konut kredisi kullanımını ve konut alımına karar vermelerinin hızlandığı belirtiliyor. 


Bu konuda Turgay Tanes; ancak, burada esas etken konut kredisi faiz oranlarının bulunduğu seviyedir görüşünde. 


Tanes, genel eğilimlere bakılacak olursa, konut kredisi maliyeti aylık yüzde 1 seviyesini geçtiğinde, kredi talebi, ve dolayısıyla konut talebi azalır, % 0,90 seviyesinin altına indikçe bu durum konut talebini artırır. Konut kredisi maliyeti %0,90 seviyesinin altına indiğinde, aynı zamanda alternatif getiri araçlarının, TL mevduat ve hazine/özel sektör tahvili gibi getiri düzeyleri de yıllık bazda net olarak %6-8 arasına indiği için, ülkemizdeki yıllık enflasyon oranı ve reel gelirinin neredeyse olmaması da dikkate alındığında, tasarruflarını TL cinsi enstrümanlarda değerlendiren kişilerin yatırımlarının konuta yönlendirmesi durumu ortaya çıkar bilgilendirmesinde bulunuyor. 

Yapılan değerlendirmede ise gerek borçlanarak konut alımını ulaşılabilir ve mantıklı kılması, gerek alternatif getirilerin konut yatırımı karşısında çekiciliğini azaltması nedeniyle, tüm bu gelişmelerin konut talebine olumlu yansımasının beklendiği belirtiliyor. 


Ankara 24 Saat