Maketten ve temelden konut satışına son!

 Maketten ve temelden konut satışına son!

Yeterliliği olmayan firmalar kentsel dönüşüm yapamayacak. Kentsel dönüşümde alan bazlı sisteme geçilecek, müteahhitten yüzde 10 teminat talep edilecek, ayrıca maketten ve temelden satma dönemi de sona erecek.
Kentsel dönüşümde yeni yol haritası belli oldu. Sabah gazetesinden Eda Işık'ın haberine göre yeterliliği ve teminatı olmayan firmalar kentsel dönüşüm yapamayacak. 


Bina ve parsel bazlı dönüşümün yerine alan bazlı dönüşüm yapılacak. Hiçbir konut da yarım kalmayacak. Vatandaşların haklarını güvence altına almak amacıyla yatırımcılardan yapım bedelinin yüzde 10'u kadar teminat alınacak ya da tamamlama sigortası istenecek. Kentsel dönüşüme dahil olacak müteahhitlere de kriter gelecek.


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dönüşümün yeni yol haritası ve strateji belgesini açıkladı. Kurum, her kente özgü kentsel dönüşüm anayasası getirdiklerini söyleyerek, "Her belediyemiz kendi ilçesine veya iline dair 'Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi' hazırlayacak ve bakanlığımızın onayına sunacak. Kentsel dönüşümü bu belgeye göre yapacaklar. Dönüşüm alanları, kentin bir bütününe yönelik yapılan analizler neticesinde belirlenecek" dedi.


Kentsel dönüşümün uygulama takvimi, yani başlangıç ve bitiş tarihlerinin belli olacağını belirten Kurum, şöyle konuştu: "Bundan böyle belli kriterleri sağlayan müteahhitler, kentsel dönüşüm yapabilecek. Artık hiçbir inşaat yarım kalmayacak. Yükleniciler yapım bedelinin yüzde 10'unu teminat getirecek veya tamamlama sigortası yapmak zorunda olacak. Dönüşüm uygulamalarından dolayı hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak."


MAKETTEN VE TEMELDEN SATIŞA SON


Kurum, sözlerine şu şekilde devam etti: "Yatırımcı ne kadar inşaat yaptıysa, o kadar satış yapabilecek. Dolayısıyla ön satış yaparak hak etmediği bir parayı alamayacak. Temelden veya maketten satma, satın alma yöntemi bu sayede sona ermiş olacak" dedi. Kurum, İLBANK'ın da kentsel dönüşümde çok daha aktif hale geleceğini vurgulayarak, 25 bin nüfusun üstündeki yerlerde kentsel dönüşüm uygulamaları için düşük faizli kredi desteği verileceğini belirtti. Bina ve parsel bazlı uygulamaların yerini, teknik ve sosyal altyapı ihtiyacını gideren, planlanmış, üst ölçekli plan kararları ile uyumlu alan bazlı dönüşüm olacağına işaret eden Kurum, "Bundan böyle sadece ihtiyaç kadar konut üretilecek" 


DÖNÜŞÜME 7 TEMEL HEDEF


1-) Afet risklerinin etkin bir şekilde bertaraf edilmesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin kesin olarak sağlanması.

2-) Yapıları dönüştürmenin yanında çevresel, tarihi ve kültürel değerlerimizin korunması ve yaşatılması.

3-) Ülke çapında sürdürülebilir kentsel dönüşümün belirlenmesi.

4-) Yerinde dönüşümün, yatay mimarinin ve mahalle kültürünün esas alınması.

5-) Sosyal ve teknik altyapı yetersizliklerinin giderilmesi.

6-) Engelli dostu şehirlerin hayata geçirilmesi.

7-) Yapılaşma sonrası oluşacak değer artışının adil ve dengeli olarak paylaştırılması.