Ön ödemeli konut satış sözleşmesi cayma süresi 2017!

Ön ödemeli konut satış sözleşmesi cayma süresi 2017!

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da yer alan hükümlere göre, maketten konut sözleşmesinin imzalanması gerekiyor. Resmi Gazete'de yapılan yeni düzenleme ile sözleşmeye bazı sınırlamalar geldi..


Henüz başlanmamış veya tamamlanmamış konut projelerinden konut satın almak isteyen kimseler, firma ile ön ödemeli konut satış sözleşmesi olarak da bilinen maketten konut satış sözleşmesi imzalıyor.


Sözleşme imzalayan alıcı ve firmalar bazı hak ve sorumluluklara sahip oluyor. Bu sözleşmeyi imzalayan tüketicilere cayma hakkı da tanınıyor. Bu hak, yönetmelikte sözleşme tarihinden itibaren devir veya teslim tarihine kadar olarak belirlenmişti. Ancak yapılan yeni düzenleme ile bu süreye sınırlama geldi.


Ön ödemeli konut satış sözleşmesi cayma süresi 2017!

Maketten konut satış sözleşmesinden cayma süresi, yirmi dört ay ile sınırlandırıldı. Buna göre, tüketiciler ön ödemeli konut satışında sözleşme tarihinden itibaren, yirmi dört aya kadar herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönebilecek.


 Sözleşmeden dönülmesi durumunda satıcı; konutun satışı veya satış vaadi sözleşmesi nedeniyle oluşan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile sözleşme tarihinden itibaren ilk üç ay için sözleşme bedelinin yüzde ikisine, üç ila altı ay arası için yüzde dördüne, altı ila on iki ay arası için yüzde altısına ve on iki ila yirmi dört ay arası için de yüzde sekizine kadar tazminatın ödenmesini isteyebilecek.


Aşağıdaki hallerde tüketici sözleşmeden dönme hakkını devir veya teslime kadar vergi, harç, masraf, tazminat ve benzeri adlar altında herhangi bir bedel ödemeksizin kullanabilir:


a) Satıcının yükümlülüklerini hiç ya da gereği gibi yerine getirmemesi,

b) Tüketicinin ölmesi,

c) Tüketicinin kazanç elde etmekten sürekli olarak yoksun kalması sebebiyle ön ödemeleri yapamayacak duruma düşmesi,

ç) Tüketicinin kazanç elde etmekten sürekli olarak yoksun kalması sebebiyle sözleşmenin yerine olağan koşullarla yapılacak bir taksitle satış sözleşmesinin konulmasına ilişkin önerisinin satıcı tarafından kabul edilmemesi.
Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com 

 Önerilen Bağlantılar : Yeni konut projeleri