30 / 05 / 2024

İzmir'de kentsel dönüşüm projeleri yaşam standartlarını artırıyor!

İzmir'de kentsel dönüşüm projeleri yaşam standartlarını artırıyor!

Aliağa Ekspres Gazetesi İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan kentsel dönüşüm projelerini değerlendirerek, bugünkü sayısında 'Kentsel dönüşüm projeleri yaşam satndartlarını artırıyor' yazısını okuyucuları ile paylaştı.Literatüre göre; Kentsel Dönüşüm, Çökme ve bozulma olan kentsel mekanın ekonomik, toplumsal, fiziksel ve çevresel koşullarını kapsamlı ve bütünleşik yaklaşımlarla iyileştirmeye yönelik uygulanan eylemlerin bütünüdür. 

1/25.000 ölçekli  İzmir  Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planına göre; 9.500 hektar yüzölçümüne sahip kent merkezi içerisinde 102 mahalle, 313.000 bina ve 822.000 kişilik nüfusa sahip toplam 4.435 hektarlık Kentsel Dönüşüm alanı bulunmaktadır. 


İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde Bornova, Karşıyaka, Menemen, Buca, Konak, Çiğli, Gaziemir, Narlıdere, Bayraklı, Karabağlar olmak üzere on merkez ilçede 102 mahallede toplam 18 adet Yenileme-Sağlıklaştırma alanı bulunmaktadır. 


İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan 18 adet Yenileme-Sağlıklaştırma alanı içerisinde yer alan konut alanı ve konut rezervi kent genelinde yer alan toplam konut alanı rezerviyle karşılaştırıldığında kent genelindeki konut sayısının % 29'unun ve toplam konut alanı rezervinin %46,5'inin Yenileme-Sağlıklaştırma alanı içerisinde yer aldığı İzmir Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından tespit edilmiştir. 

18 adet Yenileme-Sağlıklaştırma alanının ilk örnekleri olan İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 42 hektar alanda, Kadifekale, Altay, Kosova, Yeşildere, İmariye, Vezirağa, 19 Mayıs, 1 .Kadriye, Hasan Özdemir Mahalleleri'ni kapsayan, yaklaşık 2.000 riskli yapının yer aldığı afet olmadan önlem alınan bölgede riskli yapıların yıkım çalışmaları ile ağaçlandırma çalışmaları birlikte devam etmiş ve tamamlanmıştır. 

Kadifekale Kentsel Yenileme Projesi'nin devamı olan 04.05.1998 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile "Afete Maruz Bölge" ilan edilen Gürçeşme mahallesinde yer alan yaklaşık 2 hektar alan üzerindeki riskli yapıların yıkım çalışmaları ve Yeşildere mahallesindeki yaklaşık 2 hektar alan üzerinde yer alan riskli yapıların yıkım çalışmalarının büyük bir kısmı İzmir Büyük Şehir Belediyesi tarafından tamamlanmış durumdadır. 


Kadifekale Kentsel Yenileme Projesi'nin yıkım ve ağaçlandırma çalışmalarını tamamlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadifekale'nin tarihi surlarını yenilemek için restorasyon ve Antik Roma Tiyatrosu'nun çıkarılması için kamulaştırma çalışmalarına devam ettiği bilgisi alınmıştır. 


Kadifekale Kentsel Yenileme Projesi ile afet riski taşıyan bölge rekreasyon alanına dönüştürülmüş olup, bölge sakinleri toplu konutlara taşınmış ve yaşamaya başlamıştır. 


8 bin 500 yıllık geçmişi ile önemli medeniyetlere ev sahipliği yapan İzmir'in tarih boyunca en önemli simgelerinden biri olan Kadifekale'nin çarpık kentleşme ve kentin silüetinde yarattığı kötü görüntü ile yitirdiği cazibesini Kentsel Yenileme Projesi sonrasında turizm ve rekreatif açıdan yakın zamanda geri kazanacağı öngörülmektedir. İzmir silüetinin en etkin görünürlüğünde yer alan Kadıfekale'deki yenileşme kentin imaji, tarihine sahip çıkılması ve yeniden kazanılan bir rekreasyon alanı olmasıyla önemli bir avantaja sahip olmuştur. Yenileme Projesi kapsamında bölge sakinleri açısında da daha yüksek yaşam standartlarının sağlanmasına çalışılmıştır. 

Hayata geçirilen Kadifekale Kentsel Yenileme Projesi, Gürçeşme ve Yeşildere mahallelerinin ardından ve aynı anda İzmir Büyükşehir Belediyesi Bayraklı ilçesi'nde yer alan, Cengizhan, Alpaslan ve Fuat Edip Baksı Mahalleleri'nin büyük kısmını kapsayan yaklaşık 60 hektar alanda ve yaklaşık 32 hektar alana sahip Uzundere, İzmir'in yeni kent merkezinde yer alan 7 hektarlık alana sahip Ege mahallesi, Kadifekale Kentsel Yenileme Projesi'nin devamı niteliğinde olan yaklaşık 48 hektar alana sahip Ballıkuyu, Karşıyaka İlçesi'nde yer alan yaklaşık 18 hektar alana sahip Örnekköy, Gaziemir İlçesi'nde yer alan yaklaşık 122 hektar alana sahip Aktepe-Emrez Kentsel Yenileme Projeleri için çalışmalarını sürdürmektedir. 


Aliağa Ekspres