Atatürk Orman Çiftliği'nin otopark alanı 12 bin TL'ye kiralanacak!


Atatürk Orman Çiftliği'nin otopark alanı 12 bin TL'ye kiralanacak!

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü tarafından 25 bin 303 metrekare boş alanı araç park alanı, açık oto pazarı veya otopark olarak kiralanabilecek. Kira bedeli aylık 12 bin 500 TL olarak belirlendi...
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, 25 bin 303 metrekare boş alanı  araç park alanı, açık oto pazarı veya otopark olarak aylık 12 bin 500 TL'ye kiraya verecek.


Mülkiyeti Müdürlüğümüze ait  Ankara  İli, Yenimahalle İlçesi Ergazi Mahallesi 42129 Ada 4 Parselde atıl durumda bulunan 25.303 m2 boş alanın araç park alanı, açık oto pazarı veya otopark olarak kiralanması işi, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün Satım ve Kiraya Verme İşlerine Dair Yönetmeliğin 42’nci maddesine göre açık artırma usulü ile yapılacaktır. İhalede zarflar açıldıktan sonra evrakları tamam olan istekliler arasında açık artırmaya gidilecektir.1 - İdarenin

a) Adres                                              : Yeni Çiftlik Cad. No: 6/3    06560 Yenimahalle/ Ankara

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0312 211 01 70 - 0312 211 01 79

c) Elektronik Posta Adresi                  :  [email protected]

d) İhale dokümanının görülebileceği

    İnternet adresi                                 :  www.aoc.gov.tr

e) İhale Şartnamesinin temin edileceği

    yer ve ücreti                                    :  A.O.Ç. Ticaret Müdürlüğü, 100,00-TL

                                                               Posta Yoluyla 150,00-TL

2- İhale Konusu İşin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                 :  Mülkiyeti Müdürlüğümüze ait Ankara İli, Yenimahalle İlçesi Ergazi Mahallesi 42129 Ada 4 Parselde atıl durumda bulunan 25.303 m2 boş alanın araç park alanı, açık oto pazarı veya otopark olarak kiralanması işi

b) İşin Süresi                                      : Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 10 yıldır.

c) Muhammen Bedel                           :  Aylık 12.500,00-TL

d) Geçici Teminat                                :  45.000,00-TL

e) Kati Teminat                                    :  Oluşacak kira bedelinin 10 yıllık tutarının % 6'sı

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                :  A.O.Ç. Müdürlüğü İdare Binası

b) Tarihi ve Saati                                 :  07/06/2017-14:00

c) Teklif Mektuplarının en son teslim

    tarihi, saati, teslim yeri                    :  07/06/2017 - 14:00 A.O.Ç. Ticaret Müdürlüğü

A.O.Ç. Müdürlüğü ihaleyi yapıp yapmamakta ve A.O.Ç. Müdürlüğü menfaatleri gözetilerek en uygun bedeli tespitte serbesttir.Atatürk Orman Çiftliği otopark alanı kiralama , Atatürk Orman Çiftliği park alanı kiralama bedeli , Atatürk Orman Çiftliği açık otopark ,