Atatürk Orman Çiftliği Ankara Büyükşehir'e tahsis edilecek!


Atatürk Orman Çiftliği Ankara Büyükşehir'e tahsis edilecek!

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Ankara'da yer alan Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisi Ankara Büyükşehir Belediyesine tahsis edilecek.Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasından sonra maddelerinin müzakerelerine geçildi.AOÇ ARAZİSİ Ankara BELEDİYESİ'NE TAHSİS EDİLECEK


Kanunla, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının uygun görüşü ile Atatürk Orman Çiftliğinin (AOÇ) belirlenen arazisi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile AOÇ tüzel kişiliğine bir külfet ve yükümlülük getirmemek şartıyla, AOÇ Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında yapılacak bir protokolle Ankara Büyükşehir Belediyesine, hayvanat bahçesi, tema park, rekreasyon alanları ile buralara gelecek ziyaretçilerin günübirlik ihtiyaçlarını karşılayacak yapılar yapılmak üzere 29 yıllığına ve bedelsiz olarak tahsis edilecek.


Tahsis süresinin sonunda ise alan içerisindeki her türlü yapı tesis ve malzeme, bedelsiz olarak Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğüne devredilecek. Tahsis edilen bu alan, Ankara Büyükşehir  tarafından tespit edilecek şartlarla 29 yıla kadar üçüncü kişilere kiraya veya işletmeye verilebilecek. AOÇ'nin belirlenen arazisinin kiraya veya işletmeye verilmesinde, "AOÇ arazileri üzerinde konut, ticaret ve sanayi amaçlı yapılaşma yapılamaz." hükmü geçerli olmayacak.


- Bismil'in Çeltikli Mahallesi için düzenleme

Kanunla, Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Çeltikli'de hak sahibi olarak kabul edilerek kendilerine 2003 ve 2004 yıllarında taşınmaz verilen, ancak konutları ve işletme binalarının zemin hareketlerinden dolayı hasar gördüğü teknik raporlarla tespit edilen hak sahibi ailelere ilişkin de düzenleme yapılacak.


Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içince Diyarbakır Valiliğince yaptırılacak teknik tespit raporuna göre hak sahiplerine yapılacak yazılı bildirim tarihini izleyen günden itibaren 180 gün içerisinde, varsa açmış oldukları davadan feragat ederek müracaat edenlerin konut ve işletme binaları yıkılarak yerlerine yenileri inşa edilecek. Bu süre sonrasındaki müracaatlar dikkate alınmayacak ve herhangi bir hak talebinde bulunulmayacak.


Buradaki aileler; yapılan ve inşa edilecek yapıların bedelleri için İskan Kanunu mevzuat hükümlerine göre yeniden borçlandırılacak ve varsa önceden ödedikleri bedeller güncellenerek yeni borçlarından mahsup edilecek. Konutları yeniden yapılacak hak sahibi ailelere, talep etmeleri halinde konutları teslim edilinceye kadar borçlarına eklenmek kaydıyla da kira yardımı yapılabilecek.Atatürk Orman Çiftliği , Atatürk Orman Çiftliği son durum , Atatürk Orman Çiftliği Ankara Büyükşehir ,