Tarihi yarımada da imar başvuru yapıldı!


Tarihi yarımada da imar başvuru yapıldı!

Molla Zeyrek Camisi ve çevresi, Yedikule surları ve zindanı, Sultanahmet bölgesinin yarısı, Küçük Ayasofya ile Acemoğlu Hamamı, tarihi sarnıçlar gibi yapılar için imar barışı başvurusu yapıldı.12. yüzyılda inşa edilen tarihi yapılar içerisinde bulunan birçok kaçak yapının yapı kayıt belgesi alması için imar barışına başvuruldu. Kamuoyunda “imar affı” olarak bilinen, imar barışı uygulamasının UNESCO’nun dünya mirası listesinde olan İstanbul’un tarihi yarımadasının yaklaşık yüzde 90’ınını kapsadığı öğrenildi. Tarihi yarımadadanın silueti


Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre, 12. yüzyılda inşa edilmiş Molla Zeyrek Camisi (eski Pantokrator Manastırı Kiliseleri) ve çevresi, Yedikule Surları ve zindanı (Kara Surları ve çevresi), Sultanahmet Bölgesinin yarısı, Küçük Ayasofya ile Acemoğlu Hamamı, tarihi sarnıçlar gibi UNESCO’nun koruma listesinde bulunan yerlerde tarihi güzelliği bozan kaçak yapılar için imar barışı başvurusu yapıldı.Bine yakın otel sahibi başvuru yaptı


İstanbul Tarihi Alanlar Başkanı Halil Onur, UNESCO’nun koruma listesindeki tüm yerlerin barış dışına çıkarılması gerektiğini vurgularken,  İstanbul Otelciler Odası Başkanı, eski AK Parti Milletvekili Ahmet Yaşar da imar barışından faydalanabilmek için bine yakın otel sahibinin başvuruda bulunduğunu açıkladı. Tarih için istisna


Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, İstanbul’da tescilli binaların affa girerken, tescilli olmayanların ise af kapsamı dışında kaldığını açıkladı. 650 yıl önce inşa edilen Acemoğlu Hamamı üzerine yapılan Celal Ağa Konağı için imar barışına başvurulduğu söyleyen yetkililer, “Bu sınırları çizmek yerine Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına girmeyen ve silüeti bozmayan yapılar da barıştan yararlanmalı” açıklamasında bulundu. Uzmanlar ise Mimar Sinan’ın yaptığı Gazi Ahmet Paşa Camisi, Topkapı Sarayı surları içindeki Tekfur Sarayı, bin 600 yıllık Bukoleon Sarayı, Fatih Camisi, Cerrahpaşa Camisi, Hekimoğlu Ali Paşa Camisi, Haliç’e bakan silüet, Marmaray’a bakan yamaçlardaki silüetler, Fener Rum Kilisesi (Kırmızı Mektep) çevresinin de barış kapsamına alınması gerektiğini vurguladı. 


UNESCO listesi olmamalı


İstanbul Tarihi Alanlar Başkanı ve aynı zamanda Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Üyesi olan Halil Onur ise UNESCO’nun çizdiği sınırlar kapsamında tümden barış dışı kalması gerektiğini açıkladı. Onur, “Örneğin, kültür varlığına bir bina eklenmiş, yapı kullanım belgesi aldığında ne olacak? O eserin restorasyonu gündeme geldiğinde kaçak katı nasıl restore edeceğiz? Ben aynı zamanda Koruma Kurulu üyesiyim, kaçak kat önüme bu geldiğinde Kanun gereği yıkılmasını istemem gerekir. Ama vatandaş da o zaman ‘ben parasını ödedim, kaldırmam’ diyecek. O zaman ne yapacağız? Biz yasa çıkmadan ilgili kurumlara yazı yazdık. ‘Orası bir bütündür, orası burası ayrılamaz’ dedik. Danışma kurulunda da tüm üyeler sakıncaları dile getirdiler. Biz de ilgili kurumlarla paylaştık. Sehven yapılmış bir hata olarak düşünüyoruz. Kültürel Miras Etki Değerlendirme (KÜMED) çalışması yapılmadan, Tarihi Yarımada’ya getiri ve götürüleri hesaplanmadan bu tür oldubittiler olmamalı. Sadece Tarihi Yarımada değil UNESCO’nun Türkiye koruma listesinin tamamı barış dışına çıkarılmalı” açıklamasında bulundu.Ev pansiyonculuğuna onay


Eminönü'de ev pansiyonculuğunda önü açıldı. İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurul Müdürlüğü ve İstanbul Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan karara göre, “Eski Fatih sınırları içinde yer konut alanlarında ev pansiyonculuğu yapılamaz. Yalnızca eski Eminönü ilçesi sınırları içinde yer alan konut alanlarında (Süleymaniye yenileme alanı dışında) ev pansiyonculuğu yapılır” ifadeleri kullanıldı. tarihi yarımada imar başvurusu , imar başvurusu 2018 , tarihi yarımada imar ,