21 / 05 / 2024

Türk Kızılayı'ndan Muş Hasköy'e çay bahçesi!

Türk Kızılayı'ndan Muş Hasköy'e çay bahçesi!

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü tarafından Muş ili, Hasköy ilçesinde kafeterya, çay bahçesi ve kazan dairesi binası anahtar teslim götürü bedel ile yaptırılıyor.


Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü tarafından Muş ili, Hasköy ilçesinde kafeterya, çay bahçesi ve kazan dairesi binası anahtar teslim götürü bedel ile yaptırılacak. Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az yüzde 3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte verecek. Firmaların ihale zarflarını en geç 7 Ağustos 2018 günü saat 11.00’e kadar göndermeleri gerekecek.MUŞ İLİ, HASKÖY İLÇESİNDE KAFETERYA, ÇAY BAHÇESİ VE KAZAN DAİRESİ BİNASI ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL İLE YAPTIRILACAKTIR


Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


Muş ili, Hasköy ilçesinde kafeterya, çay bahçesi ve kazan dairesi binası anahtar teslim götürü bedel ile yaptırılacaktır.


1 - Muş İli, Hasköy İlçesinde Kafeterya, Çay Bahçesi ve Kazan Dairesi Binası anahtar teslim götürü bedel ile yaptırılacaktır. 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.


3 - İhaleye ait şartnameler, İdari Şartnamede belirtilen TL hesabına 100,00 TL yatırıldıktan sonra “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden, “Atatürk Bulvarı Eski Hükümet Konağı Binası No: 2/5 49700 Hasköy/MUŞ” adresindeki Türk Kızılayı Hasköy Şube Başkanlığından ve “Atatürk Bulvarı Bankalar Cad. Hal Sok. Kızılay İş Hanı No: 16 K: 4 49100 MUŞ” adresindeki Türk Kızılayı Muş Şube Başkanlığından dekont karşılığından temin edilebilecektir.


İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.


4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 07.08.2018 günü saat 11.00’e kadar “Atatürk Bulvarı Bankalar Cad. Hal Sok. Kızılay İş Hanı No: 16 K: 4   49100 MUŞ” adresindeki Türk Kızılayı Muş Şube Başkanlığına vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 15.08.2018 günü saat 14.30’da Türk Kızılayı Muş Şube Başkanlığı Toplantı Salonunda açılacaktır.


6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.


7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.


8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.