14 / 06 / 2024

Türk Kızılayı Beyoğlu'nda konut inşaatı yaptıracak!

 Türk Kızılayı Beyoğlu'nda konut inşaatı yaptıracak!

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü tarafından Beyoğlu Firüzağa Mahallesi'nde 4 Ekim'de konut inşaatı ihalesi yaptırılacak.


Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü, Beyoğlu Firüzağa Mahallesi'nde yer alan taşınmaz üzerinde konut inşaatı yaptırıyor. İnşaat işi için ihale 4 Ekim'de gerçekleşecek.
İSTANBUL İLİ, BEYOĞLU İLÇESİ FİRÜZAĞA MAH. BULUNAN TAŞINMAZ ÜZERİNE KONUT İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR


Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:
1 - İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Firuzağa Mah., Kadiriler Yokuşu Sok. No: 21 adresi 30 pafta, 497 ada, 41 parsel üzerine kapalı zarfla teklif almak suretiyle anahtar teslimi götürü bedelle konut inşaatı yaptırılacaktır.


2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.


3 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 500,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.


İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.


4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 03.10.2017 günü saat 10:00’a kadar Yönetim Destek Hizmetleri Müdürlüğü Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.


5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 04.10.2017 günü saat 14:00’de Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır.


6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.


7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.


8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.