Manisa'da satılık fabrika! 12.9 milyon TL'ye!


 Manisa'da satılık fabrika! 12.9 milyon TL'ye!

Manisa İli Yunusemre İlçesi Emlakdere Mahallesi'nde yer alan fabrika vasıflı taşınmaz icradan satışa çıkarıldı..Manisa İli Yunusemre İlçesi Emlakdere Mahallesi'nde yer alan fabrika vasıflı taşınmaz  icradan satışa sunuluyor. Taşınmazın bedeli 12 milyon 920 bin 468 TL olarak belirlendi. 

 

TAŞINMAZIN KONUM VE ÖZELLİKLERİ İLE İNCELENMESİ

3310 ada, 9 parsel de kayıtlı arsa içinde fabrika binası, idari bina, güvenlik binası ile fabrika binasının yan tarafına yapılmış sundurma ve fabrika binasının altına yapılmış sığınaktan ibaret binalar mevcuttur. Fabrika binası ve müştemilatı 2005 yılında iskan ruhsatı almış olup 10 yıllık binadır. Bu binaların nitelikleri ve alanları aşağıda tek tek açıklanmış ayrıca itiraz edilen kıymet takdir tarihi olan 31.12.2015 tarihi itibariyle değerleri hesaplanmıştır.

 

Fabrika Binası :

Tek katlı prefabrik bina olarak yapılmış olup yaklaşık 8,5 m. yüksekliğindedir. Çatısı çelik çatı üzerine oturtulmuş alüminyum sandviç panel ile kaplanmıştır.Yerler sertleştirilmiş beton üzeri epoksi boya kaplıdır. Prefabrik bina içinde çelik malzemeden 2 katlı olarak yapılmış 310 m2soyunma, giyinme yerleri ile revir bulunmaktadır. Fabrika binası toplam 9459 m2 dir. Sığınak fabrika binasının altında olup , dışarıdan girişi mevcuttur. 10 yıllık olan binanın 31.12.2015 tarihine göre değeri hesaplanırken 2015 yılı Çevre Şehircilik Bakanlığının her yıl açıkladığı yapı yaklaşık birim fiyatları kullanılmıştır.Yıpranma payı olarak %10 kırım yapılmıştır.

 

Kıymeti : 12.920.468,00 TL

1. Satış Günü : 27/12/2017 günü 14:00 - 14:10 arası

2. Satış Günü : 22/01/2018 günü 14:00 - 14:10 arası

Satış Yeri : Adalet Sarayı Zemin Kat No:182 YUNUSEMRE / MANİSA

 

Satış şartları : 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5 - Taşınmaz Manisa Organize Sanayi Bölgesinde olup, ihale katılımcılarınından UYGUNLUK BELGESİ aranacaktır. 6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/124 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu kaydında bulunan ilgililerin tapuda kayıtlı adresleri varsı bu adreslere tebliğ olunur. İİK 127 maddesi gereğince gazete veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçeceği ilan olunur. 2/11/2017manisa satılık arsa , Manisa satılık arsa fiyatları , Manisa arsa ihalesi ,

Hemen Teslim 4 proje