Manisa Alaşehir'de icradan satılık gayrimenkul! 6.7 milyon TL'ye!


 Manisa Alaşehir'de icradan satılık gayrimenkul! 6.7 milyon TL'ye!

Manisa ili Alaşehir ilçesi Ilıca Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda yer alan arsa vasıflı gayrimenkul icradan satışa çıkarılıyor...Manisa ili Alaşehir ilçesi Ilıca Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda yer alan arsa vasıflı gayrimenkul icradab satılıyor. Gayrimenkulün bedeli 6 milyon 710 bin 344 TL olarak belirlendi. 

 

Özellikleri : Manisa ili Alaşehir ilçesi Ilıca Mah.Süleyman Demirel Bulvarı 455ada 53 parsele kayıtlı taşınmazın inşaat,ziraat ve makine bilirkişisinin düzenlediği rapora göre nitelik ve unsurları: Taşınmaz tapu kayıtlarında 44.797,04 m2 yüzölçümüne sahip arsa vasfında geçmektedir. Taşınmaz üzerinde işletme,soğuk hava depoları ve depolama amaçlı sundurma yapılar mevcuttur.Arsanın bir bölümü halen gen arazi olarak kullanılmaktadır.

 

Kıymeti : 6.710.344,63 TL

1. Satış Günü : 12/12/2017 günü 10:00 - 10:10 arası

2. Satış Günü : 09/01/2018 günü 10:00 - 10:10 arası

Satış Yeri : Tozan Otopark, Barış Mah. Azerbeycan cad. no:19 Alaşehir/MANİSA

 

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK.Madde 127 gereğince "İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı Adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer." madde hükmü gereğince işlem yapılmasına,

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/206 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.15/10/2017


  Manisa Alaşehir satılık gayrimenkul , Manisa Alaşehir icralık gayrimenkul 2017 , ,

Hemen Teslim 4 proje