Manisa Saruhanlı'da icradan satılık fabrika! 3.9 milyon TL'ye!


 Manisa Saruhanlı'da icradan satılık fabrika! 3.9 milyon TL'ye!

Saruhanlı İcra Dairesi, Manisa'nın Saruhanlı İlçesi Mütevelli Mahallesi'ndeki salça fabrikası ve hizmet binasını .. Gayrimenkulün satış bedeli 3 milyon 961 bin TL olarak belirlendi.

 


Saruhanlı İcra Dairesi, Manisa'nın Saruhanlı İlçesi Mütevelli Mahallesi'ndeki salça fabrikası ve hizmet binasını  2 Aralık 2017 günü satışa çıkıyor. Fabrikanın bedeli 3 milyon 961 bin TL olarak belirlendi. T.C. SARUHANLI İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :1 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri : Manisa İl, Saruhanlı İlçe, 119 Ada No, 1 Parsel No, Mütevelli mah. KöyaltıMevkii,Tapu kaydında Salça Fabrikası ve Hizmet Binası vasfında taşınmaz,Üretim yapılmayan bitişik ikili üretim tesisi binaları ,2.000,00 metrekare ve 2.800,00 metrekarelik kapalı alanlara sahip olmak üzere toplam 4.800,00.- metrekare büyüklüğünde yan yana ön kısmı açık imalat holü ile ham ve stok deposu olarak kullanılan çelik kolon ve klasik çelik makas ile yapılarak üzeri trapez kesitli saç ile kaplı,duvarları yığma dolu tuğla ile örülerek sıvası yapılmış tek katlı bina,bu binanın ön sol kısmında parselin içinde 24,00 metrekare büyüklüğünde tek katlı betonarme karkas olarak yapılmış içinde idari bina, sosyal tesislerin (çay ocağı,personel yemek salonu,işçi soyunma giyinme yerleri,wc-duş vb) bulunduğu bina ile 28,00 metrekarelik kantar platformu, bu platformun sol kısmında kantar binası ve hemen sol arka kısmında 2,50 metre derinlikte 30,00 metre çapında ,kenarları betonarme perde ile kısmen yapılıp tamamlanmamış olan arıtma havuzu bulunmaktadır.Bu binanın tamamı 1996 yılında yapılmıştır. Arıtma havuzunun hemen sol tarafında prefabrik olarak kolon ve prefabrik makaslarla yapılarak dış ve ara bölmeleri yığma tuğla ile örülüp çatısı trapez kesitli saç ile kaplı saçak uçlarından itibaren 6,50 m yüksekliğinde 1.755,00 metrekarelik kısmı bu parsele tecavüzlü olan, ağırlıklı olarak büyük kısmı 2 nolu parselde kalan sıvanmamış iki bölümlü depo binası ve bu depo binalarının yol tarafında bu binaya bitişik olarak yapılmış olan zeminde 268,00 metrekare ,üst katta çıkmaları ile birlikte 314,00 metrekare olmak üzere toplam 582,00 metrekare büyüklüğünde idare bina ve sosyal tesis bulunmaktadır. Tecavüzlü olarak yapılan depolar ve tamamı 582 metrekare olan idari bina 2003 yılında yapılmıştır. Parselin içinde bitişik ikili üretim tesisi binalarının arkasındaki ek tesis binasının önünde trafo binası vardır,yaklaşık olarak 30.00 metrekare ile 40,00 metrekare taban alanını sahip,betonarme karkas yığma formda ve tek katlıdır. Fabrikada makine ve ekipmanların tespiti ile teçhizatların uzun süredir çalıştırılmadığı ve periyodik bakımları yapılmadığı, bir çok bant ve konveyörün ilk yapım zamanında Gıda Şartnamesi'ne uygun yapılmadığı için tamamen korozyona uğramış ve paslanmış olduğu, tesisin mevcut hali ile çalıştırılması söz konusu olmadığı belirtilmiştir.Elektrik panolarının kapılarının açık, içindeki sigorta,şalter,kontaktörlerin kullanılmaz durumda olduğu, aydıtlatmaların çoğunun sökülmüş olduğu,kabloların yerinde olmadığı,sigorta pano bağlantılarının dağıldığı ,besleme kablolarının olmadığı tespit edilmiştir. Tesisin ön cephesinde ve yan cephesindeki kısımlarda beton çit ve dikenli tel ile çevrilmişitr. İşletme Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Tesis içerisinde bağlantı ve ulaşım yolları beton şeklinde olup kısmen yıpranmış haldedir. Fabrika ve trafo binası ile hizmet binasının etrafında saha betonu olduğu,İdari bina ile bitişik depo ve atelye binası ile bitişik parsel dışı tecavüzlü ek fabrika binasının yoldan tarafa bakan kısmının,parsel giriş kapısı ile tamamlanamayan arıtma binası arasında kalan yolun idari binaya kadar olan kısmın,idari bina ve bitişik depo ve ve atelye binası ile arıtma binası arasında kalan kısmının da beton parke taş ile kaplı olduğu,parke taşı kaplamalar ile saha betonu ile kaplı alanlarda deformasyonların olduğu görülmüştür.Adresi : Mütevelli Mah Köyaltı Mevkii Saruhanlı / MANİSA


Yüzölçümü : 30.006,00 metrekare


Arsa Payı : -


İmar Durumu : İmar planında ve yol cephelerinden 10.00 m genişliğinde çekme mesafeli olup geriye kalan kısmın tamamı 'tarımsal amaçlı gıda alanı' içerisinde kalmaktadır.


Kıymeti : 3.961.022,00 .-TL


KDV Oranı : Yüzde 18


Kaydındaki Şerhler : Beyan: 5 yıl içerisinde onaylı imar planına uygun inşaat yapılmadıkça üçüncü şahıslara satılamaz,bağışlanamaz ve haciz edilemez. 15/11/1995 tarih 3553 yevmiye.


Beyan : Manisa Büyük Ova Şerhi Koruma Alanı-Başlama Tarih 04/08/2017-Bitiş tarih 04/08/2017 Manisa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlğü


1. Satış Günü : 02/11/2017 günü 10:30 - 10:40 arası


2. Satış Günü : 27/11/2017 günü 10:30 - 10:40 arası


Satış Yeri : Saruhanlı İcra Müdürlüğü Hükümet Konağı K:4 Saruhanlı- ManisaSatış şartları :1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2008/764 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları,


7- Tebliğat yapılamayan ilgililere İİK 127 madde gereği " gazete veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebliğat yerine geçer " hükmü ilan olunur. 29/08/2017 Manisa Saruhanlı satılık fabrika , Manisa Saruhanlı icra satılık fabrika , Manisa Saruhanlı icralık taşınmazlar ,

Hemen Teslim 4 proje