Levent'te icradan satılık villa! 25 milyon TL'ye!


 Levent'te icradan satılık villa! 25 milyon TL'ye!

İstanbul 10. İcra Dairesi, Beşiktaş'ın Levent Mahalesi'ndeki villayı satış bedeli 25 milyon TL olarak satışa çıkardı...
İstanbul 10. İcra Dairesi,  31 Ekim 2017'de yapacağı ihale ile Beşiktaş'ın Levent Mahalesi'ndeki villayı 25 milyon TL'ye satıyor.  


İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Tapu Kaydı : İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Levent Mahallesi, 1015 ada, 557 parsel sayılı 1.500.00 metrekare yüzölçümlü, anataşınmaz niteliği ‘Kargir Ev’ olan taşınmazın tamamı.Özellikleri : Satışa konu gayrimenkul; İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Levent-Konaklar Mahallesi, Meşeli Sokakta bulunan tapuda 26 pafta, 1015 ada, 557 parselde kayıtlı, 1.500.00 metrekare arsa üzerinde inşa edilmiş Kargir Ev vasıflı mahallen No. 29 adresinde bulunan villanın tamamı niteliğindedir.Taşınmaza önce demir doğrama bahçe kapısından girilmektedir. Betonarme Karkas Statik Sistemde 2 Bodrum Kat + Zemin Kat + Normal Kat + çatı kattan oluşan toplamda 5 katlıdır. 2. Bodrum Kat kazan dairesi, depo olarak kullanılmaktadır. Bahçe seviyesinde olan 1. Bodrum katta salon kapalı yüzme havuzu, mutfak,, spor salonu ve oda mahalleri olup bunların girişi dışarıdan olup müstakildir. Bahçede açık yüzme havuzu vardır.Villa cümle kapısı zemin kattadır. Zemin Katı, Antre + Salon + Oda + çalışma odası, wc, balkon mahalleri bulunmaktadır. Normal katta hol +2’si süit olmak üzere 4 oda+banyo-wc mahallerinden oluşmaktadır. Çatı katında giyinme odası + banyo-wc mahalleri bulunmaktadır. Zemin kattan normal kata ve çatı katına ahşap dahili bir merpenle çıkılmaktadır.Yapı 2. Bodrum katta yaklaşık 170.00 m ye oturmaktadır. Yaklaşık 270.00 metrekare çatı terası ve 1.260.00 metrekare kapalı alanı bulunmaktadır. Toplamda kullanma alanı yaklaşık 1.500.00 metrekaredir. Oda ve salon döşemelerinde ithal lüks ahşap parke, ıslak hacimlerde lüks gre- seramik kullanılmıştır. Pencereler pvc doğrama ve ısı camlıdır. Kapılar mobilya-cilalı ahşaptır. Duvarlar saten alçı üzeri yağlı boyalı, tavan kartonpiyerlidir. Mutfak tezgahı granit, dolapları kaplamalı ahşaptır. Banyo-wc’lerde vitrifiyeler tamdır. Doğalgaz yakıtlı kaloriferlidir. Bina bakımlı, lüks malzeme ve 1 .sınıf işçilikle yapılmıştır. Üç araçlık kapalı otoparkı vardır, Bahçede peyzaj mükemmeldir. Villa çevresinde yapılaşma tamamlanmıştır. Genel az katlı yapılar mevcuttur. Alt ve üst yapı mükemmel olup tüm altyapı hizmetlerinden azami ölçüde yararlanmaktadır. Otopark sorunu yoktur. Mevzii İmar Plan dahilinde yapılaşmaya izin verilmiş bir bölgede olup çevredeki yapıların da H yüksekliği 6.50 m olan villa tipi yapılardır. Alışveriş merkezlerine, spor salonu ve özel hastaneye yakındır. Ulaşım oldukça kolaydır, talep gören bir muhittedir.
İmar Durumu : Beşiktaş Belediye Başkanlığı imar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 20.06.2016 gün ve 3225 sayılı yazılarında;Beşiktaş ilçesi, Levent-Konaklar Mahallesi 26 pafta, 1015 ada, 557 parsel sayılı yerin, 18.06.1993 onay tarihli 1/5000 ölçekli Beşiktaş Geri Görünüm Etkilenme Bölgesi Revizyon Nazım imar Planı ve 10.12.1993 onay tarihli 1/1000 ölçekli Beşiktaş Geri Görünüm Etkilenme Bölgesi Uygulama imar planında 01.02.1955 onay tarihli 1/1000 ölçekli, Mevzii İmar planının geçerli olduğu alanda ‘ NE1 ‘ tipi proje ile H= 6.50 m, irtifada blok inşaat nizamında yapılanma hakkı almakta olduğu, ‘Konut Alanında kaldığı; Ayrıca İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 13.05.2008 gün ve 3047 sayılı kararı İle tescil ve ilan edilen ‘Kentsel Sit Alanı’ içinde kalmakta olduğu yapılacak her türlü müdahale öncesi olumlu Kurul görüşünün alınmasının gerektiği; Belirtilmektedir.
Kıymeti : 25.000.000,00 TL


KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca


Muaf


Kaydındaki Şerhler : Beyan hanesinde; Kentsel Sit Alanı içerisinde


kalmakla olduğu, İstanbul III numaralı kültür ve Tabiat Varlıklarını


Koruma Bölge kurulu Müdürlüğü beyanı ile muhtelif haciz şerhleri


mevcut olup; tapu kaydı gibidir.


1. Satış Günü : 31/10/2017 günü 10:40 - 10:50 arası


2. Satış Günü : 01/12/2017 günü 10:40 - 10:50 arası


Satış Yeri : İSTANBUL 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU
Satış şartları: 1- ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis. uvap.qov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50 sini ve rüçhani alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50 sini, rüçhani alacaklar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla er çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerini yüzde 20’si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun’un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarım özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 


6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ; Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 


7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/3083 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.25/07/2017
 levent satılık villa , beşiktaş villa fiyatları , levent satılık villa fiyatları ,