Beşiktaş'ta icradan satılık villa! 14 milyon TL'ye!


Beşiktaş'ta icradan satılık villa! 14 milyon TL'ye!

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Levent Mahallesi'nde yer alan villa ve arsası vasıflı gayrimenkul icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan gayrimenkul için 14 milyon 10 bin TL bedel isteniyor.İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Levent Mahallesi'nde yer alan villa ve arsası vasıflı gayrimenkul 14 milyon 10 bin TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. Satışa konu olan gayrimenkul için 17 Eylül 2018 olarak açıklandı.

Tapu Kaydı : Satışa konu taşınmaz İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Levent Mah. 881 ada, 402 parsel de kayıtlı 350,86 m2 yüzölçümlü 3 katlı BAK Bina ve Arsasıdır.


Özellikleri: Taşınmazın 350.86 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş Üç katlı B.A.K. bina ve arsası vasıflı mahallen No:3 adresinde bulunan villanın tamamı niteliğindedir. 


Taşınmaza demir doğrama kapıdan girilmektedir. İhata duvarlı bahçe içinde üçüz nizamda Betonarme statik sistemde Bodrum kat+ Zemin kat+ Normal kattan oluşmuş ve 3 katlıdır. Bodrum kat kazan dairesi, kiler ve depo olarak kullanılmaktadır. Zemin katı, Antre+ Salon+ Oda+ Mutfak+ Banyo+ Wc mahallerinden oluşmakta arkadaki bahçeye, bodrum kata ve normal kata bu kattan geçilmektedir. 


Mevzii imar planı dâhilinde yapılaşmaya izin verilmiş bir bölgede olup çevredeki yapılarında H yüksekliği 6,50m olup villa tipi yapılardır. Alışveriş merkezlerine, spor salonu ve özel hastaneye yakındır. Ulaşım oldukça kolaydır.


Kıymeti : 14.010.600,00 TL

1. Satış Günü : 17/09/2018 günü 11:20 - 11:30 arası

2. Satış Günü : 18/10/2018 günü 11:20 - 11:30 arası

Satış Yeri : İSTANBUL 10.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU 


Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olmasıve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanentebliğ olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/1182 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06/06/2018Beşiktaş satılık villa , Beşiktaş icradan satılık villa ,