Körfez Belediyesi'nden satılık arsa! 13 milyon TL'ye!


Körfez Belediyesi'nden satılık arsa! 13 milyon TL'ye!

Körfez Belediyesi tarafından Yeniyalı Mahallesi'ndeki küçük sanayi imarlı arsa satılıyor. Arsanın ihalesi 14 Kasım'da yapılacak.Körfez Belediyesi, Yeniyalı Mahallesi'nde yer alan küçük sanayi imarlı arsayı ihale ile satıyor. Toplam muhammen bedeli 13 milyon 51 bin 512 lira olarak belirlenen arsanın satış ihalesi 14 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilecek.
TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR


Körfez Belediye Başkanlığından:


Körfez Belediyesi


Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar Kapalı Teklif (Arttırma) Usulü ile karşısında belirtilen tarih ve saatte Kocaeli Körfez Belediyesi Hizmet Binası Encümen Salonunda Encümen ( İhale Komisyonu) huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 36. Maddesi uyarınca satış ihaleleri yapılacaktır.


GEREKLİ BELGELER


7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli belgeler


Körfez Belediyesi


İstekliler, yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç 13.11.2018 Tarih, saat 15.00’a kadar, Körfez Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermek zorundadır.


İhaleye iştirak edecek taliplilerin geçici teminatlarını en geç 13.11.2018 Tarih, saat 15.00’a kadar yatırmaları gerekmekte olup, ihale şartnamesi 1.000.00 TL. karşılığında, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden temin edilir.


Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ihale bedelinin tamamı peşin para veya %25'i peşin kalan miktar sözleşmede belirlenecek şekilde ödemesi yapılacaktır.


İdare, İhaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. maddesi gereğince ilan olunur.Körfez Belediyesi satılık arsa , Körfez Belediyesi arsa ihalesi , Körfez Belediyesi ihale ,