Kayseri Melikgazi'de satılık arsa! 3.7 milyon TL'ye!

Kayseri Melikgazi'de satılık arsa! 3.7 milyon TL'ye!

Erenköy Mahallesi'ndeki özel okul alanı imarlı arsa Kayseri Melikgazi Belediyesi, tarafından ihale ile satışa sunuluyor. Arsanın ihalesi 22 Mayıs'ta yapılacak..


Kayseri Melikgazi Belediye Başkanlığı tarafından Erenköy Mahallesi'nde yer alan 9 bin 564 metrekare büyüklüğündeki özel okul alanı imarlı arsa ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 3 milyon 750 bin TL olarak belirlenen arsa için ihale 22 Mayıs'ta yapılacak.


TAŞINMAZ SATILACAKTIR


Kayseri Melikgazi Belediye Başkanlığından:


Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri sunulan taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.Kayseri Melikgazi1 - İhale 22 Mayıs 2018 Salı günü saat 14.30’da Belediyemiz Meclis Salonu’nda yapılacaktır.


2 - İhale katılımcılarından istenecek belgelerin listesi aşağıda sunulmuştur. Belgelerin aslı yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde asıllarının ibraz edilmesi gerekmektedir.


Kapalı Teklif Usulü ile satılacak taşınmazın ihale katılımcılarından istenecek belgeler:


a) Gerçek Kişilerden:


1) Teklif mektubu,


2) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,


3) Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname,


4) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği,


5) Nüfus cüzdanı fotokopisi,


6) İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname,


7) İhale katılım belgesi,


8) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz.


b) Tüzel Kişilerden:


1) Teklif mektubu,


2) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,


3) İmza sirküleri,


4) Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname,


5) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği,


6) Kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi odasından Oda Kayıt Belgesi


7) İhaleye girileceğine dair yetki belgesi,


8) İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname,


9) İhale katılım belgesi,


10) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz.


3 - İhale Şartnamesi Belediyemiz Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nde, ihale ile ilgili imar durum ve teknik bilgiler Plan ve Proje Müdürlüğü’nde görülebilir.Önerilen Bağlantılar : TOKİ Kayseri kura