Kahramanmaraş'ta icradan satılık gayrimenkul! 6.2 milyon TL'ye!


Kahramanmaraş'ta icradan satılık gayrimenkul! 6.2 milyon TL'ye!

Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi, Yenişehir Mahallesi'nde yer alan gazino binası vasıflı gayrimenkul 6 milyon 261 bin 139 TL bedel ile icradan satılıyor.Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi, Yenişehir Mahallesi'nde yer alan gazino binası vasıflı gayrimenkul icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan gayrimenkul için 6 milyon 261 bin 139 TL bedel isteniyor. 1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Taşınmaz Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi,Yenişehir mah. 599 Ada, 103 Parselde kayıtlı ana taşınmaz nitelik bir zemin,bir normal kat, bir asma katlı gazino binasıdır.Arsanın yüzölçümü 2.865,60 m2 dir.Borçlu adına kayıtlı olup, hissesi tamdır.Taşınmaz imar planı sınırları içerisinde olup E;1.70 Max 4 katlı işyeri alanındadır.Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu ilçesi, Yenişehir (Egemenlik) Mahallesi 34.Sokak No:8'de bulunan (Zemin kat + Asma kat + Normal kat) olmak üzere 3 katlı gazino ve müştemilatı binası mevcuttur. Hali hazırda bulunan 4 katlı binanın cinsi betonarme karkastır. Eğlence sitelerinin bulunduğu yerdedir. 


Kıymeti : 6.261.139,28 TL

1. Satış Günü : 15/11/2018 günü 10:20 - 10:30 arası

2. Satış Günü : 14/12/2018 günü 10:20 - 10:30 arası

Satış Yeri : KAHRAMANMARAŞ ADALET SARAYI İHALE SALONU 2.KAT


Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK.nun 127.maddesi gereğince ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerin tapuda kayıtlı adresleri varsa o adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapu da kayıtlı olmaması halinde varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazete de veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer, işbu ilan tebligat yapılması gerekip de tebligat yapılamayanlara ilanen tebliğ yerine geçerlidir.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/3204 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

 Kahramanmaraş icradan satılık gayrimenkul , Kahramanmaraş satılık gayrimenkul , Kahramanmaraş gayrimenkul ihalesi ,