Kahramanmaraş'ta icradan satılık gayrimenkul! 3.4 milyon TL'ye!


 Kahramanmaraş'ta icradan satılık gayrimenkul! 3.4 milyon TL'ye!

Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi Karamanlı Mahallesi'nde bulunan arsa vasıflı gayrimenkul icradan satışa sunuluyor..Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi Karamanlı Mahallesi'nde bulunan arsa vasıflı gayrimenkul icradan 3 milyon 468 bin TL olarak satışa sunuldu.   


1 NO'LU TAŞINMAZIN

ÖZELLİKLERİ: Kahramanmaraş İli Onikişubat ilçesi Karamanlı mahallesi 5758 Ada 1 nolu parsel 3.145,11 metrekare olup arsa vasfındadır.


Taşınmaz Kahramanmaraş ili Onikişubat ilçesi Şehitevliya mahallesi Şehit çuhadar Ali caddesinde boş arsadır.Taşınmaz Haydarbey mahallesi 55169 sokak üzerinde olup,Toplu taşıma araçlarının geçtiği başkonuş caddesine200 m.Güzel sanatlar lisesine300 M.Tekerek yoluna500 m.Abdurrahim karakoçortaokuluna 300 m.Akdo kavşağına 1000 m.uzaklıktadır.BüyükşehirBelediye İmarçapına göreimar planı sınırlarıiçerisinde olupEmsal=1,50 Max kat=10 dur.Belediye sınırları içerisinde olduğu,Meskun Mahalde bulunduğu,Belediye mücavir alaniçerisinde olduğu,Yol,çöp toplama,içme suyu,Kanalizasyon ve Yağmur suyu hizimetlerinden faydalandıkları ve Başkonuş caddesi üzerinden Toplu taşınma hizmeti verildiği,Taşınmaz içerisinde Yaşları 30 yaş ve üzeri 13 adet Zeytin ağacının bulunduğu,Taşınmaz İmar uyğulaması görmüş imar parsellerdir.Bu nedenle DOP(Düzenleme ortak payı)Düşülmeyecek olduğu ve taşınmaz 3.468.071,00 Tl.Bedelle satılacaktır.


Kıymeti : 3.468.071,00 TL

1. Satış Günü : 12/04/2018 günü 10:00 - 10:10 arası

2. Satış Günü : 09/05/2018 günü 10:00 - 10:10 arası

Satış Yeri : K.Maraş Adliyesi 2.kat İhale Salonu Onikişubat/M.Maraş


Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-İİK 127 maddesi gereğince ilanın bir sureti ilğililere ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı olduğu bulunan ilğililerin tapuda kayıtlı adreslerinevarsa o adreslerine tebliğ olunur.Adresin tapuda kayıtlı olmaması halindevarsa adres ve kayıt sisteminidekiadresleri tebliğat adresleri olarak kabul edilir.Bunların dışındaayrıca adres tahkiki yapılmaz.Gazetede elktrik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.işbu ilan tebligat yapılması gerekipde tebligat yapılamıyanlara ilanın tebliğ yerine geçerlidir. 

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/5 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.13/02/2018Kahramanmaraş icralık gayrimenkul , Kahramanmaraş satılık taşınmaz ,