Kahramanmaraş'ta icradan satılık fabrika! 4.2 milyon TL'ye!


 Kahramanmaraş'ta icradan satılık fabrika! 4.2 milyon TL'ye!

Türkoğlu İcra Dairesi, Kahramanmaraş ili,Türkoğlu ilçesi,Türkoğlu mahallesindeki fabrikayı satış bedeli 4 milyon 292 bin TL olarak satışa çıkardı... Türkoğlu İcra Dairesi, Kahramanmaraş ili,Türkoğlu ilçesi,Türkoğlu mahallesindeki fabrikayı 4 milyon 292 bin TL'ye satıyor. Gayrimenkulün ihalesi  29 Eylül günü gerçekleşecek.
T.C. TÜRKOĞLU İCRA DAİRESİ AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :Özellikleri : Kahramanmaraş ili,Türkoğlu ilçesi,Türkoğlu mah,Taştepe mevkii,12 cilt,11009 sayfa,3658 parsel sayılı taşınmaz satışa çıkarılmıştır.Taşınmazın tamamı 8.779,40. metrekare büyüklüğünde olup taşınmaz üzerinde Çırçır ve prese fabrikası,depolar,idari bina,lojmanlar,kantar odası ve bekçi kulübesi bulunmaktadır.Satışa konu taşınmazın zemin değeri metrekaresi 400.TL.den 8779,40 metrekare olan tamamı 3.511.760.TL.etmektedir.Taşınmaz üzerinde bulunan dut,nar,asma,elma,ayva ağaçları toplamının toplam değeri 3.542.TL.dir.Taşınmazın idari binası Betonarme Karkas bir bina olup 3.sınıf A grubu yapılar sınıfına girmektedir ve iki katlıdır.Oturumu 202 metrekaredir, iki kat toplam 404 metrekaredir. Binanın metrekare değeri 590 TL olup 404 metrekare toplamı yüzde 30 yıpranma payı düşüldükten sonra 166.852.TL.etmektedir.


Çırçır binası zemin katta 2129 metrekare olup aynı nitelikteki bitişiğindeki bina ise 283,50 metrekaredir. her iki binanın toplamı 2412,50.metrekaredir.Betonarme bina olup binanın imalat eksiklikleri ile yüzde 30 yıpranma payı düşüldükten sonra binanın metrekare değeri 430.TL ettiğinden ,toplam değeri 609.976,50.TLdir.Kahramanmaraş ili,Türkoğlu ilçesi,Türkoğlu Köyü,112 cilt,11009 sayfa,3658 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki bina,ağaçlar ve müştemilatla birlikteTürkoğlu İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğinin 15.06.2017 tarih,2015/36 Esas-2017/12 Karar sayılı kararı ile 4.292.130,50.TL.muhammen bedelle satışa çıkarılmıştır.
Adresi : Adana-Kahramanmaraş karayolu üzerinde bulunmaktadır.


Arsa Payı : TAM


İmar Durumu : Türkoğlu Belediye Başkanlığının 05.07.2017 tarih, 51410302-31001.03 sayılı yazısı uyarıncataşınmazın imar durumunun 1/1100 ölçekli uygulama imar planında E=0,60 Hmax=serbest olan ve sanayi alan olarak planlananimar adası içinde olduğu bildirilmiştir.Kıymeti : 4.292.130,50 TL


KDV Oranı : Yüzde 18


Kaydındaki Şerhler : 


1. Satış Günü : 29/09/2017 günü 14:00 - 14:10 arası


2. Satış Günü : 24/10/2017 günü 14:00 - 14:10 arası


Satış Yeri : TÜRKOĞLU İCRA MÜDÜRLÜĞÜ HÜKÜMET KONAĞISatış şartları :1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/111 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.Kahramanmaraş türkoğlu satılık fabrika , Kahramanmaraş icralık fabrika , Kahramanmaraş fabrika ihaleleri ,