Hoşdere'de 5 milyon TL'ye icradan arsa satılıyor!


Hoşdere'de 5 milyon TL'ye icradan arsa satılıyor!

İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Hoşdere Mahallesi'nde yer alan rekreasyon alanında kalan arsa 5 milyon 63 bin 370 TL bedel ile icradan satılıyor.İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Hoşdere Mahallesi'nde yer alan rekreasyon alanında kalan arsa icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan arsa için 5 milyon 63 bin 370 TL bedel talep ediliyor. 


Özellikleri : İstanbul İl, Başakşehir İlçe, 625 Ada, 5 Parsel, HOŞDERE Mahalle/Köy, Satışa konu taşınmazın;Başakşehir ilçesi Bahçeşehir 2.kısım mahallesiBallı pınar mevkii 625 ada 5 parsel sayılı söz konusu parselin 04.05.2011 tarih itibariyle 1/1000 ölçekli 18.06.2003 onaya tarihli ballı pınar mevkii ilave uygulama imar planı kapsamında REKREASYON alanında kalmakta olup E:0.05 olma üzere plan notu yönetmelik şartlarında yapılaşmaya haiz olduğu ayrıca madde 12.de belirtilen jeolojik ve jeoteknik etüt gereksinimi ve bu etütlerin Afer İşleri Genel Müdürlüğünde tasdik edilmiş madde 13 de belirtilen imar planında görülen yapılanma durumu ise afet işleri genel müdürlüğü onaylı zemin etüt raporlarına göre yapılması gerektiği beyan edilmiş odluğu dosyasında bulunan imar durumundan anlaşılmıştır.


Kıymeti : 5.063.370,00 TL

1. Satış Günü : 15/10/2018 günü 11:30 - 11:35 arası

2. Satış Günü : 16/11/2018 günü 11:30 - 11:35 arası

Satış Yeri : TEVFİK BEY MAH. HALKALI CAD. NO:146 A BLOK CEZA ADLİYESİ GİRİŞ KAT G-71 NOLU İCRA DAİRELERİ İHALE ODASI SEFAKÖY-KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL


Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/12 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06/09/2018Hoşdere icradan satılık , Hoşdere satılık arsa , Hoşdere arsa satışı ,