10 / 08 / 2022

Emlak Konut GYO Kayabaşı 5.Etap ihalesi yarın!

 Emlak Konut GYO Kayabaşı 5.Etap ihalesi yarın!

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Başakşehir Kayabaşı 5. etap arsa satışı karşılığı gelir paylaşım işi ihaleye çıkıyor. İhalesi yarın 14:30'da yapılacak.


Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı; Başakşehir Kayabaşı 5. etap arsa satışı karşılığı gelir paylaşım ihalesi 2 oturumda gerçekleştirilecek. İhale yarın 14:30'da yapılacak.


10 Mart 2015 Salı günü saat 14:30'da yapılacak ihale kapalı zarf teklif alma usulüyle, açık ihale şeklinde yapılacak. İkinci oturum ise açık artırma yöntemiyle yapılacak.


Toplam alanları 103.277,02 metrekare olarak tasarlanan arsalar konut, ticaret ve park alanı olarak belirlendi. Arsaların emsale esas inşaat alanı ise 118.360,76 metrekareden oluşuyor.


Ticaret alanında konaklama tesisleri, otel, motel, sinema, rezidans, tiyatro, müze,iş merkezi, ofis, büro, alışveriş merkezi, çok katlı mağaza, çarşı,özel eğitim ve özel sağlık üniteleri, lokanta, banka, finans kurumları, kat otoparkı yapılabilir ya da bu işlevler birlikte kullanılabilir.


 Emlak Konut GYO Kayabaşı 5.Etap ihalesi yarın!


İhaleye Katılabilme Şartları:


1. Yerli gerçek veya tüzel kişiler, tek başlarına veya kendi aralarında iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye katılabilirler.


2. Yabancı gerçek veya tüzel kişiler tek başlarına ihaleye katılamazlar. Ancak, yerli gerçek veya tüzel kişiler ile iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye katılabilirler.


3. İş ortaklıklarında, pilot ortağın, iş ortaklığının en fazla hissesine sahip olması zorunludur.


4. Konsorsiyumlar ihaleye katılamazlar.


5. İhaleye katılacak İsteklilerin, ihale dosyasını Şirketten temin etmeleri zorunludur. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye katılacak olanlardan her hangi birinin, ihale dosyasını Şirketten temin etmeleri yeterlidir.