Beşiktaş'ta icradan satılık 18 gayrimenkul 7.8 milyon TL'ye!


Beşiktaş'ta icradan satılık 18 gayrimenkul 7.8 milyon TL'ye!

İstanbul 10. İcra Dairesi tarafından İstanbul İli Beşiktaş İlçesi'nde yer alan 18 gayrimenkul, 14 Eylül 2015 günü saat 09:00 ile 09:10 arasında açık artırma usulüyle ihale edilecek.İstabul Beşiktaş'ta bulunan 18 gayrimenkul İstanbul 10 İcra Dairesi tarafından 7 milyon 883 bin TL bedelle satışa sunulacak.


1 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri: İstanbul, Beşiktaş ilçesi, Dikilitaş Mahallesi, Emirhan Caddesinde, tapunun 7 ada, 50 parsel numarasında kayıtlı ve Emirhan Caddesinden 7 dış kapı numarası alan 1.042,50m2 alana sahip arsa üzerindeki kat mülkiyeti tesisli kargir Örnek Apartmanında 20/400 arsa paylı 4.kat (24) nolu dubleks meskenin tamamı niteliğindedir. Taşınmaz mesai saatlerinden görülemediğinden tasdikli projesi tetkik edilmiş olup; 3 bodrum kat+ zemin kat+3 normal katlı, B.A.K. tarzda, ayrık nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, tasdikli projesine göre 3.bodrum katında garaj mahalli, 2.bodrum katında iki daire ile sığınak mahalleri, bina ana girişinin de yer aldığı yol kotunda bulunan 1.bodrum kat ile zemin kat ve normal katlarında dörder daireli, elektrik, sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı ve asansörü mevcut, 25 yılı geçkin ömre sahip ana binanın 4.normal katında, binaya yoldan bakışa göre arka cephede yer alan dubleks dairenin, tasdikli projesine göre 4.katta yer alan esas daire kısmı hol, salon, mutfak, koridor, üç oda, banyo, WC ve üç adet balkon, dahili merpen ile çıkılan çatı piyesinde hol, oda, banyo-WC mahallerinden ibaret, dış ölçüleri itibariyle 136m2 alana sahip, binada yer alan ve emsal teşkil edebilecek dairelerde ıslak hacim zeminleri seramik, salon ve oda zeminleri parke, duvarları sıvalı ve boyalı, pencere doğramaları PVC ve ısıcamlı, mutfaklarda sabit tezgah üzerinde evye ile mutfak dolapları, banyolarında sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı banyo aksesuarları mevcuttur


İmar Durumu : Beşiktaş, Dikilitaş Mahallesi, 56 pafta, 7 ada, 50 parsel sayılı yer; 16.07.2005 tasdik tarihli, 1/5000 ölçekli Beşiktaş-Dikiltaş-Balmumcu Nazım imar Planı ve 09.08.2007 tasdik tarihi, 1/1000 ölçekli Beşiktaş-Dikilitaş-Balmumcu Uygulama İmar Planı kapsamında, H=18.50mt irtifaında, blok inşaat nizamında, "TK3-Ticaret+ Konut" alanında yapılanma şartlarına sahiptir 


Kıymeti: 900.000,00 TL


KDV Oranı: %1


Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.


1.Satış Günü:14/09/2015 günü 09:00 -09:10 arası


2.Satış Günü:14/10/2015 günü 09:00 -09:10 arası


Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu
2 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri: İstanbul, Beşiktaş İlçesi, Türkali Mahallesi, Ihlamurdere


Caddesinde, tapunun 322 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı Ve Ihlamurdere Caddesinden 60 dış kapı numarası alan 95,00m2 miktarlı iki dükkanlı altı katlı beş daireli kargir apartmanda 12/130 arsa paylı zemin kat (1) nolu dükkanın tamamı.


Ihlamurdere Caddesi ile Yaverağa Sokak köşesinde bulunan, bodrum kat+ zemin kat+ 5 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, bitişik nizamda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, 48 yıllık ömre sahip, tasdikli projesine göre bodrum katında binaya ait kömürlük, bina ana girişinin de yer aldığı zemin katında iki dükkan, normal katlarında birer daireli ana bina dahilinde yer alan (1) nolu dükkan, dış ölçüleri itibariyle 55m2 civarında alana sahip, mahallinde zemin katta bulunan 2 nolu dükkan ile ara bölme duvarlarının kaldırılması ve 1 .katta yer alan 3 nolu daireye dükkan içerisinden merpen yapılmak suretiyle üç bağımsız bölüm müşterek kullanımlıdır.


Satışa konu taşınmazların bulunduğu Ihlamurdere Caddesi, Beşiktaş ilçesinin yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu caddelerinden olup, Beşiktaş merkezinde yer almaktadır. Taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ye üst yapı imkanlarından istifade etmektedir


İmar Durumu : Beşiktaş ilçesi, Türkali Mahallesi, 29 pafta, 322 ada, 1 ve 18 parseller; 16.07.2005 tasdik tarihli, 1/5000 ölçekli Beşiktaş-Dikiltaş-Balmumcu Nazım imar Planı ve 09.08.2007 tasdik tarihi, 1/1000 ölçekli Beşiktaş-Dikilitaş-Balmumcu Uygulama İmar Planı kapsamında, H=18.50mt irtifaında, bitişik inşaat nizamında, "TK3-Ticaret+ Konut" alanında yapılanma şartlarına sahiptir.


Kıymeti:2.000.000,00 TL


KDV Oram:%18


Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.


1.Satış Günü:14/09/2015 günü 09:20 -09:30 arası


2.Satış Günü:14/10/2015 günü 09:20 -09:30 arası


Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu


3 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri: İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Türkali Mahallesi, Ihlamur Deresi mevkii, 322 ada, 1 parsel sayılı 95,00m2 miktarlı iki dükkanlı altı katlı beş daireli kargir apartmanda 20/130 arsa paylı 1 .kat (3) nolu meskenin tamamı.


1.kat (3) nolu mesken: Ana binanın 1 .normal katında yer alan daire, tasdikli projesine göre antre, koridor, salon+ yemek bölümü, iki oda, banyo-WC ve balkon mahallerinden ibaret, 90m2 alana sahiptir. 


İmar Durumu: 2 No'lu taşınmaz ile aynıdır.


Kıymeti:450.000,00 TL


KDV Oranı:%18


Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.


1.Satış Günü:14/09/2015 günü 09:40 - 09:50 arası


2.Satış Günü:14/10/2015 günü 09:40 - 09:50 arası


Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu

4 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri: İstanbul, Beşiktaş İlçesi, Türkali Mahallesinde kain, 322 ada 18 parsel sayılı 121,0ûm2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli asma katı olan yedi katlı kargir apartman vasıflı taşınmazda; 48/320 arsa paylı zemin kat (2) nolu asma katlı depolu dükkanın 1/2hissesi. Ihlamurdere Caddesi ve Mecit Ali Sokak köşesinde yer alan, bodrum kat+ zemin kat+ asma kat+ 5 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, bitişik nizamda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, 20 yılı geçkin ömre sahip, tasdikli projesine göre bodrum katta 1 nolu çay ocağı, zemin katta bulunan dükkana ait depo ve sığınak ile kazan dairesi, zemin katında bir adet asma katlı ve depolu dükkan ile dükkan, normal katlarında her katta üçer adet bağımsız bölüm bürodan ibaret ana binada yer alan bağımsız bölümlerin, projesi üzerinden alınan iç ölçüleri itibariyle alanları aşağıdaki gibidir.(2) nolu asma katlı depolu dükkan: Zemin katta yer alan dükkanın, bodrum katta yer alan depo bölümü 63.12m2, zemin kat esas dükkan kısmı 90.21 m2, asma kat bölümü 50.94m2 olup, asma kat ve depo dahil toplam kullanım alanı 204.27m2.dir İmar Durumu : 2 No'lu taşınmaz ile aynıdır.


Kıymeti: 3.500.000,00 TL


KDV Oranı:%18


Kaydındaki Şerhler: Taşınmazın tamamı üzerinde T.iş Bankası A.Ş. Lehine 01/09/2011 tarihinden başlamak üzere 5 yıl süreli kira sözleşmesi şerhi ve satışa konu hisse üzerinde muhtelif haciz şerhleri mevcuttur.


1.Satış Günü:14/09/2015 günü 10:00 -10:10 arası


2.Satış Günü:14/10/2015 günü 10:00-10:10 arası


Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu
5 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri:İstanbul, Beşiktaşîlçesi, Türkali Mahallesi, Ihlamurdere Caddesi ve Mecit Ali Sokak köşesinde, tapunun 322 ada 18 parsel numarasında kayıtlı ve Ihlamurdere Caddesinden 46 dış kapı numarası alan 121,00m2 miktarlı arsa dahilindeki kat mülkiyeti tesisli asma katı olan yedi katlı kargir apartman vasıflı taşınmazda; 16/320 arsa paylı l.kat (5) nolu büronun 1/2 hissesi. Ana binada l.kat (5), 2.kat (8), 3.kat(11), 4.kat (14) ve 5.kat(17) bağımsız bölüm numaralı büroların, aynı alana sahip olduğu, tasdikli projesine göre 31,76m2 alan ihtiva ettiği tespit edilmiştir.


İmar Durumu:2 No'lu taşınmaz ile aynıdır.


Kıymeti:62.500,00 TLI


KDV Oran:%18(


Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.ı


1.Satış Günü:14/09/2015 günü 10:20 -10:30 arası


2.Satış Günü:14/10/2015 günü 10:20 -10:30 arası


Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu
6 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri:İstanbul, Beşiktaş İlçesi, Türkali Mahallesi,Ihlamurdere Caddesi ve Mecit Ali Sokak köşesinde, tapunun 322 ada 18 parselnumarasında kayıtlı ve Ihlamurdere Caddesinden 46 dış kapı numarası alan 121,00m2 miktarlı arsa dahilindeki kat mülkiyeti tesisli asma katı olan yedi katlı I kargir apartman vasıflı taşınmazda; 16/320 arsa paylı l.kat (6) nolu büronun 1/2 i hissesi.Ana binada 1 .kat (6), 2.kat (9), 3.kat (12), 4.kat (15) ve 5.kat(18) bağımsız bölüm numaralı büroların, aynı alana sahip olduğu, tasdikli projesine göre 58.45m2 alana sahip olduğu tespit edilmiştir. Mahallinde yapılan tetkikte, normal katlarda bulunan ve her katta üç bağımsız bölüm şeklinde olan büro vasıflı taşınmazların, ara bölme duvarlarının kısmen kaldırıldığı, kısmen de yerlerinin değiştirildiği, katların halen dershane olarak tefrişli olduğu ve bu şekilde kullanıldığı tespit edilmiştir. Satışa konu taşınmazlar; bulunduğu konum itibariyle alt ve üstyapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, Beşiktaş ilçesinin yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu, civarın talep gören ticaret alanında yer almaktadır İmar Durumu : 2 No'lu taşınmaz ile aynıdır.


Kıymeti:120.000,00 TL


KDV Oranı: %18


Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.


1.Satış Günü: 14/09/2015 günü 10:40 - 10:50arası


2.Satış Günü: 14/10/2015 günü 10:40 -10:50arası


Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu

7 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri: İstanbul, Beşiktaş ilçesi, TürkaliMahallesi, Ihlamurdere Caddesi ve Mecit Ali Sokak köşesinde, tapunun 322 ada 18 parsel numarasında kayıtlı ve Ihlamurdere Caddesinden 46 dış kapı numarası alan 121,00m2 miktarlı arsa dahilindeki kat mülkiyeti tesisli asma katı olan yedi katlı kargir apartman vasıflı taşınmazda; 16/320 arsa paylı 1 .kat (7) nolu büronun 1/2 hissesi. Ana binada 1 .kat (4), 2.kat (7), 3.kat(10), 4.kat (13) ve 5,kat(16) bağımsız bölüm numaralı büroların, aynı alana sahip olduğu, tasdikli projesine göre 24m2 alan ihtiva ettiği tespit edilmiştir.


İmar Durumu: 2 No'lu taşınmazile aynıdır.


Kıymeti: 48.000,00 TL


KDV Oranı: %18


Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.


1.Satış Günü: 14/09/2015 günü 11:00-11:10 arası


2.Satış Günü: 14/10/2015 günü 11:00-11:10 arası


Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu
8 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri: İstanbul, Beşiktaş ilçesi, Türkali Mahallesi, Ihlamurdere Caddesi ve Mecit Ali Sokak köşesinde, tapunun 322 ada 18 parsel numarasında kayıtlı ve Ihlamurdere Caddesinden 46 dış kapı numarası alan 121,00m2 miktarlı arsa dahilindeki kat mülkiyeti tesisli asma katı olan yedi katlı kargir apartman vasıflı taşınmazda; 16/320 arsa paylı 2.kat (8) nolu büronun 1/2 hissesi. Ana binada 1 .kat (5), 2.kat (8), 3.kat (11), 4.kat(14) ve 5.kat (17) bağımsız bölüm numaralı büroların, aynı alana sahip olduğu, tasdikli projesine göre 31,76m2 alan ihtiva ettiği tespit edilmiştir


İmar Durumu: 2 No'lu taşınmaz ile aynıdır.


Kıymeti: 62.500,00 TL


KDV Oranı:%18


Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.


1. Satış Günü: 14/09/2015 günü 11:20-11:30 arası


2. Satış Günü: 14/10/2015 günü 11:20 -1,1:30 arası


Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu
9 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri:İstanbul, Beşiktaş İlçesi, TürkaliMahallesi, Ihlamurdere Caddesi ve Mecit Ali Sokak köşesinde, tapunun 322 ada 18 parsel numarasında kayıtlı ve Ihlamurdere Caddesinden 46 dış kapı numarası alan 121,00m2 miktarlı arsa dahilindeki kat mülkiyeti tesisli asma katı olan yedi katlı kargir apartman vasıflı taşınmazda; 16/320 arsa paylı 2.kat (9) nolu büronun 1/2 hissesi. Ana binada 1 .kat (6), 2.kat (9), 3.kat (12), 4.kat (15) ve 5.kat (18)bağımsız bölüm numaralı büroların, aynı alana sahip olduğu, tasdikli projesine göre 58.45m2 alana sahip olduğu tespit edilmiştir


İmar Durumu: 2 No'lu taşınmaz ile aynıdır.


Kıymeti:120.000,00 TL


KDV Oranı:%18


Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.


1.Satış Günü:14/09/2015 günü 11:40 - 11:50 arası


2.Satış Günü:14/10/2015 günü 11:40 -11:50 arası


Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu
10 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri: İstanbul, Beşiktaşİlçesi,Türkali Mahallesi, Ihlamurdere Caddesi ve Mecit Ali Sokak köşesinde, tapunun 322 ada 18 parsel numarasında kayıtlı ve Ihlamurdere Caddesinden 46 dış kapı numarası alan 121,00m2 miktarlı arsa dahilindeki kat mülkiyeti tesisli asma katı olan yedi katlı kargir apartman vasıflı taşınmazda; 16/320 arsa paylı 3.kat (10) nolu büronun 1/2 hissesi Ana binada 1 .kat (4), 2.kat (7), 3.kat (10), 4.kat (13) ve 5.kat(16) bağımsız bölüm numaralı büroların, aynı alana sahip olduğu, tasdikli projesine göre 24m2 alan ihtiva ettiği tespit edilmiştir İmar Durumu : 2 No'lu taşınmaz ile aynıdır.


Kıymeti:48.000,00 TL 


KDV Oranı: %18


Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.


1. Satış Günü: 14/09/2015 günü 13:10 -13:20 arası


2. Satış Günü: 14/10/2015 günü 13:10-13:20 arası


Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu
11 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri: İstanbul, Beşiktaş ilçesi, Türkali Mahallesi, Ihlamurdere Caddesi ve Mecit Ali Sokak köşesinde, tapunun 322 ada 18 parsel numarasında kayıtlı ve Ihlamurdere Caddesinden 46 dış kapı numarası alan 121,00m2 miktarlı arsa dahilindeki kat mülkiyeti tesisli asma katı olan yedi katlı kargir apartman vasıflı taşınmazda; 16/320 arsa paylı 3.kat (11) nolu büronun 1/2 hissesi. Ana binada 1 .kat (5), 2.kat (8), 3.kat(11), 4.kat (14) ve 5.kat (17) bağımsız bölüm numaralı büroların, aynı alana sahip olduğu, tasdikli projesine göre 31,76m2 alan ihtiva ettiği tespit edilmiştir.


İmar Durumu: 2 No'lu taşınmaz ile aynıdır.


Kıymeti: 62.500,00 TL


KDV Oranı:%18


Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.


1. Satış Günü: 14/09/2015 günü 13:30 - 13:40 arası


2. Satış Günü: 14/10/2015 günü 13:30 -13:40 arası


Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu
12 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri: İstanbul, Beşiktaş İlçesi, Türkali Mahallesi,Ihlamurdere Caddesi ve Mecit Ali Sokak köşesinde, tapunun 322 ada 18 parsel numarasında kayıtlı ve Ihlamurdere Caddesinden 46 dış kapı numarası alan 121,00m2 miktarlı arsa dahilindeki kat mülkiyeti tesisli asma katı olan yedi katlı kargir apartman vasıflı taşınmazda; 16/320 arsa paylı 3.kat (12) nolu büronun 1/2 hissesi. Ana binada 1 .kat (6), 2.kat (9), 3.kat (12), 4.kat (15) ve 5.kat (18)bağımsız bölüm numaralı büroların, aynı alana sahip olduğu, tasdikli projesine göre 58.45m2 alana sahip olduğu tespit edilmiştir.


İmar Durumu: 2 No'lu taşınmaz ile aynıdır.


Kıymeti:120.000,00 TL


KDV Oranı:%18


Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.


1.Satış Günü: 14/09/2015 günü 13:50 -14:00 arası


2.Satış Günü: 14/10/2015 günü 13:50 -14:00 arası


Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu
13 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri: İstanbul, Beşiktaş ilçesi, Türkali Mahallesi,Ihlamurdere Caddesi ve Mecit Ali Sokak köşesinde, tapunun 322 ada 18 parsel numarasında kayıtlı ve Ihlamurdere Caddesinden 46 dış kapı numarası alan 121,00m2 miktarlı arsa dahilindeki kat mülkiyeti tesisli asma katı olan yedi katlı


İmar Durumu:2 No'lu taşınmaz ile aynıdır.


Kıymeti:40.000,00 TL


KDV Oranı:%18


Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.


1. SatışGünü: 14/09/2015 günü 14:10-14:20 arası 


2. Satış Günü: 14/10/2015 günü 14:10 -14:20 arası 

Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu
14 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri: İstanbul, Beşiktaş İlçesi, Türkali Mahallesi, Ihlamurdere Caddesi ve Mecit Ali Sokak köşesinde, tapunun 322 ada 18 parsel numarasında kayıtlı ve Ihlamurdere Caddesinden 46 dış kapı numarası alan 121,00m2 miktarlı arsa dahilindeki kat mülkiyeti tesisli asma katı olan yedi katlı kargir apartman vasıflı taşınmazda; 16/320 arsa paylı 4.kat (14) nolu büronun 1/2 hissesi. Ana binada 1 .kat (5), 2.kat (8), 3.kat (11), 4.kat (14) ve 5.kat (17) bağımsız bölüm numaralı büroların, aynı alana sahip olduğu, tasdikli projesine göre 31.76m2 alan ihtiva ettiği tespit edilmiştir.


İmar Durumu: 2 No'lu taşınmaz ile aynıdır.


Kıymeti: 55.000,00 TL


KDV Oranı: %18


Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.


1.Satış Günü: 14/09/2015 günü 14:30 -  14:40 arası


2.Satış Günü: 14/10/2015 günü 14:30 - 14:40 arası


Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu 
15 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri: İstanbul, Beşiktaş ilçesi, Türkali Mahallesi, Ihlamurdere Caddesi ve Mecit Ali Sokak köşesinde, tapunun 322 ada 18 parsel numarasında kayıtlı ve Ihlamurdere Caddesinden 46 dış kapı numarası alan 121,00m2 miktarlı arsa dahilindeki kat mülkiyeti tesisli asma katı olan yedi katlı kargir apartman vasıflı taşınmazda; 16/320 arsa paylı 4.kat (15) nolu büronun 1/2 hissesi. Ana binada 1 .kat (6), 2.kat (9), 3.kat (12), 4.kat (15) ve 5,kat(18) bağımsız bölüm numaralı büroların, aynı alana sahip olduğu, tasdikli projesine göre 58.45m2 alana sahip olduğu tespit edilmiştir.


İmar Durumu: 2 No'lu taşınmaz ile aynıdır.


Kıymeti:100.000,00 TL


KDV Oranı: %18


Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.


1.Satış Günü: 14/09/2015 günü 14:50 -15:00 arası


2.Satış Günü: 14/10/2015 günü 14:50 -15:00 arası


Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu
16 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri: İstanbul, Beşiktaşİlçesi, TürkaliMahallesi, Ihlamurdere Caddesi ve Mecit Ali Sokak köşesinde, tapunun 322 ada 18 parsel numarasında kayıtlı ve Ihlamurdere Caddesinden 46 dış kapı numarası alan 121,00m2 miktarlı arsa dahilindeki kat mülkiyeti tesisli asma katı olan yedi katlı kargir apartman vasıflı taşınmazda; 16/320 arsa paylı 5.kat (16) nolu büronun 1/2 hissesi. Ana binada l.kat (4), 2.kat (7), 3.kat (10), 4.kat (13) ve 5.kat (16) bağımsız bölüm numaralı büroların, aynı alana sahip olduğu, tasdikli projesine göre 24m2 alan ihtiva ettiği tespit edilmiştir.


İmar Durumu: 2 No'lu taşınmaz ile aynıdır.


Kıymeti: 40.000,00 TL


KDV Oranı: %18


Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.


1.Satış Günü: 14/09/2015 günü 15:10 -15:20 arası


2.Satış Günü: 14/10/2015 günü 15:10 -15:20 arası


Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu

17 NO’LU TAŞINMAZIN


Özellikleri: İstanbul, Beşiktaş ilçesi, Türkali Mahallesi, Ihlamurdere Caddesi ve Mecit Ali Sokak köşesinde, tapunun 322 ada 18 parsel numarasında kayıtlı ve Ihlamurdere Caddesinden 46 dış kapı numarası alan 121,00m2 miktarlı arsa dahilindeki kat mülkiyeti tesisli asma katı olan yedi katlı kargir apartman vasıflı taşınmazda; 16/320 arsa paylı 5.kat (17) nolu büronun 1/2 hissesi. Ana binada l.kat (5), 2.kat (8), 3.kat(11), 4.kat (14) ve 5.kat(17) bağımsız bölüm numaralı büroların, aynı alana sahip olduğu, tasdikli projesine göre 31.76m2 alan ihtiva ettiği tespit edilmiştir.


İmar Durumu: 2 No'lu taşınmaz ile aynıdır.


Kıymeti: 55.000,00 TL


KDV Oranı:%18


Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.


1,Satış Günü: 14/09/2015 günü 15:30 -15:40 arası


2.Satış Günü: 14/10/2015 günü 15:30 -15:40 arası


Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu

18 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri: İstanbul, Beşiktaşilçesi, Türkali Mahallesi, Ihlamurdere Caddesi ve Mecit Ali Sokak köşesinde, tapunun 322 ada 18 parsel -^«marasında kayıtlı ve Ihlamurdere Caddesinden 46 dış kapı numarası alan 121,00m2 miktarlı arsa dahilindeki kat mülkiyeti tesisli asma katı olan yedi katlı kargir apartman vasıflı taşınmazda; 16/320 arsa paylı 5.kat (18) nolu büronun 1/2 hissesi. Ana binada 1 .kat (6)3.kat (12), (18) bağımsız bölüm numaralı büroların, aynı alana sahip olduğu, tasdikli projesine göre 58.45m2 alana sahip olduğu tespit edilmiştir.


İmar Durumu: 2 No'lu taşınmaz ile aynıdır.


Kıymeti:100.000,00 TL


KDV Oranı: %18


Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.


1.Satış Günü: 14/09/2015 günü 15:50-16:00 arası


2. Satış Günü: 14/10/2015 günü 15:50 -16:00 arası


Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat SalonuSatış şartları:


1-İhale, açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın "şartsız, kesin ve süresiz" teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre "döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6-ilK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.


7-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/2607 Esas sayılı dosya 1 numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.Beşiktaş satılık gayrimenkul , satılık gayrimenkul beşiktaş , Beşiktaş icradan satılık , 2015 Beşiktaş icradan satılık ,