Tapu tahsis belgesi nasıl devredilir?


 Tapu tahsis belgesi nasıl devredilir?

2981 sayılı Kanunla belirlenen çerçevede ilgili kişilere tanınan şahsi hakkı içeren belgeye tapu tahsis belgesi deniyor.Peki tapu tahsis belgesi devredilebiliyor mu?Tapu tahsis belgesi nasıl devredilir?işte tapu tahsis belgesi devredilmesine ilişkin bilgiler..Tapu tahsis belgesi nasıl devredilir?

Tapu tahsis belgesi, imar ve gecekondu mevzuatı çerçevesinde; hazine ,belediye, vakıflar genel müdürlüğü ve il özel idarelerinin müstakilen sahip oldukları taşınmazlar üzerinde tanınan haklara deniyor.


Tapu tahsis belgesi mutlak ve kesin bir mülkiyet hakkı niteliğine sahip olmuyor.

Tapu tahsis belgesi hak sahibi olanlara tahsis edilmek üzere, Belediyelere yapılan taşınmaz devirlerinden önce veriliyor. Tapu tahsisi için müracaatta bulunan şahısların hak sahibi olup olamayacakları konusunda yapılan incelenmeler yapılıyor. Bu incelemeler sonucunda, tapu tahsis belgesi sahibine veriliyor. 


Satış vaadi sözleşmesi ile tapu tahsis belgesinin devri yapılıyor.Ama bu devir gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi anlamına gelmiyor. 


Noter huzurunda yapılmamış bir satış vaadi sözleşmesi, taşınmaz mal eğer tapuda kayıtlı ise, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi söz konusu olacağı için geçerli, yok eğer tapuda kayıtlı değil ise, bu takdirde bahis konusu olan gayrimenkul satış vaadi değil, zilyetlik hakkının devri vaadi olduğu için geçerli oluyor.


Tapu tahsis belgesi alındıktan sonra, gecekondunun, hak sahibi niteliklerini taşıyan bir kişiye satılması halinde, satış belgesi ve tapu tahsis belgesinin temin edilmesi kaydıyla, tapu yeni maliki adına düzenlenebiliyor.Tapu tahsis belgesi nasıl alınır?Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com

Tapu tahsis belgesi nasıl devredilir , Tapu tahsis belgesi devri , Tapu tahsis belgesi işlemi , Tapu tahsis belgesi devredilebilir mi , Tapu tahsis belgesinin devredilmesi , Tapu tahsis belgesini devretmek , Tapu tahsis belgesi devri için gerekenler ,