Tapu işlemleri 2019!

 Tapu işlemleri 2019!

Gayrimenkul tapusu alım satım işlemleri ilgili tapu dairesinde gerçekleşiyor. Peki, tapu işlemleri 2019 nelerdir? Tapuda 2019'da ne kadar harç ödemesi yapılacak?


 Gayrimenkul tapusu alım satım işlemleri ilgili tapu dairesinde gerçekleşiyor. Alıcı ve satıcının anlaşması durumunda tapu işlemleri için gerekli belgelerin temin edilmesi ve tapu masraflarının ödenmesi gerekiyor. Tapu işlemleri 2019 şu şekilde sıralanıyor:


Tapu randevusu 

Tapu müdürlüklerinde yapılacak işlemler için öncelikle randevu alınması gerekiyor. Tapu randevusu, Alo 181 Tapu ve Kadastro hattı aranabiliyor. Ayrıca http://randevu.tkgm.gov.tr adresinden online başvuru ile randevu alınabiliyor. Bu işlemde başvuru sahibine gönderilecek kısa mesaj (SMS) doğrultusunda işlem belirlenen gün ve saatte yapılabiliyor.


Tapu alım satımı için gerekenler


Alıcı ve satıcının veya vekillerinin randevu günü ve saatinde gerekli belgelerle tapu dairesinde bulunması gerekiyor. Tapuda gerekli olan belgeler aşağıda yer alıyor:  


Tapuda satıcıdan istenen belgeler


- Tapu aslı veya fotokopisi

- 1 Resim

- Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi

- Vergi borcu yoktur yazısı (belediyeden) (belediye vergi borcu çıkaracak olursa, varsa geçmiş döneme ait ödendi makbuzları belediyeye ibraz edilmelidir.)

- Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)


Tapuda alıcıdan istenen belgeler


- 2 Resim

- Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi

- T.C. Kimlik Numarası

- Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)


Taraflardan birinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişilerden tapuda satış için istenen belgeler


- Mersis numarası ve ticaret sicil no


- Şirket yetkilisinin imza sirküleri


- Şirket adına satışta bulunacak vekil ise düzenleme şeklinde yapılmış vekaletin aslı,


- Söz konusu gayrimenkul’ün ilgili belediyeden alınmış harca tabi rayiç değer ve vergi borcu yoktur yazısı.


Tapu masrafları 2019


Tapuda alıcı ve satıcı ayrı ayrı harç ödemesi yapıyor. Nisan ayına kadar yapılacak konut ve iş yeri alım satımı için binde 15 oranında harç ödemesi yapılırken, Nisan ayından sonra yapılacak konut ve iş yeri alım satımı için binde 20 oranında harç ödenmesi gerekecek. Arsa ve araziler için ise sene boyunca binde 20 oranında harç tahsil edilecek. Tapuda ayrıca 128 TL tapu döner sermaye bedeli ödenecek.

Işıl Seren KESKİN/Konuttimes.com