04 / 02 / 2023

Tapu ifraz harcı 2018 ne kadar?

 Tapu ifraz harcı 2018 ne kadar?

Tapu ifraz işlemi için gerekli belgeler temin edilerek ilgili daire tapu dairesine müracaat ediliyor. İfraz için aynı zamanda harçta ödenmesi gerekiyor. Peki tapu ifraz harcı 2018 ne kadar? diyorsanız işte yanıtı...


 

İfraz işlemleri, tek bir parsel halinde tapuya kayıtlı olan gayrimenkullerin, birden fazla parsel şeklinde ayrılması ve tapu kütüğüne bu şekilde kaydedilmesi için yapılıyor.


Tapu ayırma işlemi olarakta bilinen ifraz işleminde, tapu kütüğünün müstakil bir sayfasında kayıtlı taşınmaz, ilgilisinin talebi üzerine iki ya da daha fazla parçaya ayrılıyor.

 

İmar planı dışında kalan alanlarda yönetmeliklerinde tayin edilecek miktarlardan küçük ifrazlara izin verilmiyor. 


Tapu ifraz işlemi için gerekli belgeler temin edilerek ilgili daire tapu dairesine müracaat ediliyor. İfraz için aynı zamanda harçta ödenmesi gerekiyor. Peki tapu ifraz harcı 2018 ne kadar? diyorsanız işte yanıtı...


Tapu ifraz harcı 2018 ne kadar?1- İfraz veya taksim veya birleştirme işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden; binde 11,38   


2- İmar parselasyon planları uygulama sonucu şuyulanan parsellerin pay sahipleri arasında rızaen veya hükmen taksiminde kayıtlı değer üzerinden; binde 11,38   


3- Yukarıdaki fıkralar dışında kalan ve müşterek mülkiyete konu olanların rızaen veya hükmen pay sahipleri arasında, aynen veya ifrazen taksiminde kayıtlı değer üzerinden; Binde 4,55 Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com