18 / 07 / 2024

Site yönetim planı değişikliği nasıl yapılır?

Site yönetim planı değişikliği nasıl yapılır?

Site yönetim planı yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini yönetici ve denetçilerin alacakları ücreti ve yönetime ait diğer esasları düzenliyor. Peki Site yönetim planı değişikliği nasıl yapılır? diyorsanız işte yanıtı...


Site yönetim planı değişikliği nasıl yapılır?

Konut gayrimenkullerinde bilindiği üzere, sekiz ve sekizden fazla bağımsız bölümün olması durumunda, yönetimin seçilmesi zorunlu oluyor. Konut sitelerinde, sekizden fazla bağımsız bölümün olması durumunda da yine, yönetim oluşturuluyor.


Site yönetimi, kat maliklerinin genel kurul toplantılarında seçiliyor. Seçilen yöneticinin veya yönetim kurulunun yerine getirmesi gereken bazı görev ve yükümlülükleri yer alıyor. 


Yöneticinin görev ve sorumlulukları arasında, "yönetim planı hazırlamak" da bulunuyor. Site yönetim planı yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini yönetici ve denetçilerin alacakları ücreti ve yönetime ait diğer esasları düzenliyor. Peki Site yönetim planı değişikliği nasıl yapılır? diyorsanız işte yanıtı...


Site yönetim planında kanunlara ve hakkaniyete  aykırı esaslar varsa ,var olduğu düşünülüyorsa  Kat Maliklerinden herhangi biri , önce Kat Malikleri Kuruluna / Site Genel kuruluna başvurup bu aykırılıkların değiştirilmesini veya iptalini isteyebiliyor. Kat Malikleri Kurulu bu isteği reddederse , veya isteğin yerine getirilmesi için beşte dört oy oranı sağlanamamışsa  , Yönetim Planının değiştirilmesi  veya iptali için Sulh Hukuk Mahkemesi’nde dava açabiliyor. 


Anagayrimenkul, kat malikleri kurulunca yönetilir ve yönetim tarzı, kanunların emredici hükümleri saklı kalmak şartıyla, bu kurul tarafından kararlaştırılır, (KMK.27)Bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına , birden çok yapının varlığı halinde bu yapıların özelliğine gore Kat Mülkiyeti Kanununun 28. maddesindeki esaslar çerçevesinde hazırlanmış , kat mülkiyetini kuran malik veya malikler tarafından imzalanmış bir yönetim planının verilmesi gerekiyor. 


Toplu yapı kapsamındaki yapı ve yerler için tamamını kapsayan bir tek yönetim plânı düzenleniyor. Yönetim plânı, toplu yapı kapsamındaki bütün kat maliklerini bağlar. Yönetim plânının değiştirilebilmesi için, toplu yapı temsilciler kurulu üyelerinin temsil ettikleri bağımsız bölümlerin tamsayısının beşte dördünün oyu şart oluyor.

 

Geçici yönetimle ilgili yönetim plânı hükümleri, toplu yapı alanındaki bağımsız bölüm maliklerinin beşte dördünün oylarıyla değiştirilebiliyor.

Site yöneticisinin istifası nasıl olur?

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com