18 / 07 / 2024

Kiracı site yöneticisi olur mu?

Kiracı site yöneticisi olur mu?

Site yöneticisi kat maliklerinden seçilebileceği gibi dışarıdan birisi de yönetime adaylığını koyabiliyor. Aynı zamanda yönetim bir firmaya da verilebiliyor. Peki kiracı site yöneticisi olur mu?


Kiracı site yöneticisi olur mu?

Siteye yöneticisi; Yönetim plânında başka türlü düzenlenmedikçe, blok kat malikleri kurulu blok için, blok niteliğinde olmayan yapıların yer aldığı parseldeki kat malikleri kendilerine özgülenen ortak yer ve tesisler için, toplu yapı temsilciler kurulu ise toplu yapı kapsamındaki bütün ortak yapı, yer ve tesisler için seçiliyor.

Blok yöneticisi ve denetçisi, bloktaki kat maliklerinin; blok niteliğinde olmayan yapıların ortak yer ve tesisleri için yönetici ve denetçi, bu yapılardaki kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanıyor.

Site kapsamındaki bütün ortak yapı, yer ve tesisler için yönetici ve denetçi ise, toplu yapı temsilciler kuruluna katılan yönetici ve temsilcilerin, yönettikleri ve temsil ettikleri bağımsız bölüm sayısının salt çoğunluğunun oyu ile atanıyor.


Kat malikleri anagayrimenkulün yönetiminde anlaşamaz veya toplanıp bir yönetici seçmezlerse, o geyrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesince, kat maliklerinden birinin müracaatı üzerine ve mümkünse diğerleri de dinlendikten sonra, gayrimenkule bir yönetici atanıyor. Bu yönetici, aynen kat maliklerince atanan yöneticinin yetkilerine sahip ve kat maliklerine karşı sorumlu oluyor.Peki kiracı site yöneticisi olur mu?

Kat Mülkiyeti Kanununa göre, site yöneticileri kat malikleri arasından seçiliyor. Kanunen kiracının seçime katılma gibi bir hakkı bulunmuyor.Kat maliki, kiracısına ancak vekalet verdiği takdirde, kiracı oy kullanma ve yönetime seçilme hakkına sahip oluyor. 

Site yöneticisini kim seçer?

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com