20 / 06 / 2024

Site yönetim bütçesi nedir?

 Site yönetim bütçesi nedir?

Site yönetiminde kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlası ile toplanıyor ve kurul oy çokluğuyla karar veriyor. Peki site yönetim bütçesi nedir? Site yönetim bütçesi nasıl hazırlanır? diyorsanız işte yanıtı..


Site yönetim bütçesi nedir?

Anataşınmaz kat malikleri kurulu tarafından, sözleşme, yönetim planı ve kanun hükümleri uyarınca verilecek kararlara göre yönetiliyor.  Bütün kat malikleriyle külli ve cüzi halefleri, yönetici ve denetçiler, kat malikleri kurulunun kararlarına uymakla sorumlu oluyor.


Anataşınmazın kullanılmasından veya yönetiminden dolayı kat malikleri arasında veya bunlarla yönetici ve denetçiler arasında veya denetçilerle yöneticiler arasında çıkan anlaşmazlıklar, kat malikleri kurulunca çözülüyor ve karara bağlanıyor. 


Kat maliklerinin yılda en az 1 kez toplanmaları site gündemi için belirlenen konuları karara bağlamaları gerekiyor. Site yönetimi toplantısı için site yöneticisinin kat maliklerine toplantı çağrısında bulunması gerekiyor. Düzenlenen toplantılara özel durumlar söz konusu olmadıkça kat maliklerinin katılması gerekiyor. 


Yapılan toplantılarda konuşulan her konunun, kat maliklerinin görüşleri ve fikirlerini site yöneticisinin toplantı tutanağına işlemesi ve alınan kararların genel kurul karar defterine geçirilmesi ve noterde tasdik edilmesi gerekiyor.  Peki site yönetim bütçesi nedir?Site yönetim bütçesi nasıl hazırlanır? diyorsanız işte yanıtı..


Kat Mülkiyet Kanunu’nun 20. Yönetim Planının 15.maddesine göre; kapıcı, güvenlik, temizlik, bahçe bakımı, personel giderleri, sigorta primleri, ortak yerlerin bakımları, demirbaş alımları için ödenecek tutar, bahçe sulama, asansör, çöp giderleri, havuz işletmeleri gibi giderlerde tüm kat malikleri arsa payları kadar ödeme yapmak zorunda tutuluyor. Ödenmesi gereken bu tutar site yönetim bütçesini oluşturuyor. 

Site yönetimi karar defteri noter tasdiki!

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com