Ön ödemeli konut satış sözleşmesi bilgilendirme formu!


Ön ödemeli konut satış sözleşmesi bilgilendirme formu!

Henüz inşaat çalışmaları tamamlanmışken yapılan satışlara ön ödemeli konut satışı deniyor. Bu sözleşmelerde ön ödemeli konut satış sözleşmesi bilgilendirme formunun doldurulması gerekiyor. İşte ön ödemeli konut satış sözleşmesi bilgilendirme formu...Ön ödemeli konut satış sözleşmesi bilgilendirme formu!

İnşaat firmaları projeleri tamamlanamadan daire satışı gerçekleştirebiliyor. Proje tamamlanmamış ancak yapı ruhsatı alınmış ise bu satışlar geçerli sayılıyor. 


Henüz inşaat çalışmaları tamamlanmışken yapılan satışlara ön ödemeli konut satışı adı veriliyor. Ön ödemeli satışlarda tüketicinin hak kaybı yaşamaması adına ön ödemeli konut satışı sözleşmesi bilgi formunun doldurulması gerekiyor.


Tüketici Kanunu'na göre, tüketicilere sözleşmenin kurulmasından en az bir gün önce, Bakanlıkça belirlenen hususları içeren ön bilgilendirme formu verilmesi gerekiyor. işte ön ödemeli konut satış sözleşmesi bilgilendirme formu...


Ön ödemeli konut satış sözleşmesi bilgilendirme formunun zorunlu içeriği...

MADDE 7 – (1) Ön ödemeli konut satış sözleşmesinin, en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde yapılması, aşağıdaki bilgileri içermesi ve bir örneğinin tüketiciye verilmesi zorunludur:


a) Satıcının adı veya unvanı, açık adresi, telefon numarası ve varsa MERSİS numarası ile diğer iletişim bilgileri,


b) Tüketicinin adı, soyadı, açık adresi, telefon numarası ve varsa diğer iletişim bilgileri,


c) Sözleşmenin düzenlendiği tarih,


ç) Sözleşme konusu konuta ilişkin bağımsız bölümün yer aldığı ada, parsel, blok, konum, kat ve benzeri temel nitelik bilgileri ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre belirlenen bağımsız bölüm net ve brüt alanları,


d)  Konutun tüm vergiler dâhil Türk Lirası olarak satış fiyatı, varsa teslim ve diğer masraflara ilişkin bilgi,


e)  Konutun tüm vergiler dâhil Türk Lirası olarak toplam taksitli satış fiyatı; varsa teslim ve diğer masraflara ilişkin bilgi,


f)  Faiz miktarı ve faizin hesaplandığı yıllık oran ve sözleşmede belirlenen faiz oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faiz oranı,


g) Tüketicinin temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları,


ğ) Ön ödeme tutarı,


h) Ödeme planı ve ödemelerin yapılacağı banka ve hesap bilgileri,


ı) Cayma hakkının kullanılma şartları, süresi ve usulüne ilişkin bilgiler,


i) Sözleşmeden dönme hakkının kullanılma şartları, süresi, usulü ile tazminata ilişkin bilgiler,


j) Cayma ve sözleşmeden dönme bildirimlerinin yapılacağı açık adres bilgileri,


k) Verilen teminata ilişkin bilgiler,


l) Konutun teslim tarihi ve şekli,


m) Yapı ruhsatının alınış tarihi,


n) Konutun ortak giderlerine ilişkin bilgiler,


o) Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını tüketici mahkemesine veya tüketici hakem heyetine yapabileceklerine dair bilgi.


(2) Peşin ödemede bulunulan ön ödemeli konut satış sözleşmelerinde birinci fıkranın (e), (f), (g), (ğ) ve (h) bentlerinde yer alan hükümler aranmaz.

Ön ödemeli konut satışlarında nelere dikkat edilmeli?

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.comÖn ödemeli konut satış sözleşmesi bilgilendirme formu , ön ödemeli konut satış sözleşmesi nedir , ön ödemeli konut satış sözleşmesi , ön ödemeli konut satış sözleşmesi örneği , ön ödemeli konut satış sözleşmeleri , ön ödemeli konut satışı , ön ödemeli konut satış sözleşmesi yönetmelik ,